Wie biedt hulp?

Een regioteam is altijd een multidisciplinair team. Dat betekent dat verschillende hulpverleners met elk hun eigen deskundigheid samenwerken om u te helpen. Vaak is er sprake van problemen op verschillende gebieden.

Alle hulpverleners in het team voeren gesprekken met u. Dat kan een psychiater of psycholoog zijn, een verpleegkundige, maar ook een ervaringsdeskundige die vanuit zijn of haar eigen ervaring met de zorg u begeleidt. Een psychiater of verpleegkundig specialist mag medicatie voorschrijven en doen psychiatrisch onderzoek. Een psycholoog voert ook psychologisch onderzoek uit. De sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en verpleegkundige geven medicijnen. Een GGZ-agoog, trajectbegeleider en verpleegkundige helpen u om andere zaken op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbestedingweer goed op de rit te krijgen.

Meer weten?

Direct hulp nodig?