Hoe kom je bij ons terecht

Heeft u ernstige psychiatrische klachten en gaat het daardoor op meerder vlakken in uw leven niet goed?

Wacht niet te lang met hulp vragen en bespreek uw klachten met uw huisarts.

Verwijzing door huisarts of specialist
U kunt uzelf niet direct aanmelden bij GGZ Friesland. Hiervoor heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of een medisch specialist. Zij kunnen inschatten welke hulp u nodig hebt en waar u het beste terecht kunt. Soms kunnen ook andere instanties of hulpverleners u aanmelden bij GGZ Friesland. Informeer bij uw zorgverzekeraar welke dat zijn.

Behandeling als onderdeel van een vonnis
Het kan zijn dat u door delictgedrag in aanraking bent gekomen met politie of justitie. Een behandeling door ons forensisch FACT-team kan een onderdeel zijn van uw vonnis. In dat geval meldt de reclassering u bij ons aan.

Andere instellingen
Andere instellingen, zoals ZIENN, Reik, Veilig Thuis en het Veiligheidshuis kunnen ons inschakelen of vragen om advies voor uw situatie.

Meer weten?

Direct hulp nodig?