GGZ Friesland sluit opnieuw meerjarenakkoord met De Friesland Zorgverzekeraar

Geplaatst op: 15-08-2017

GGZ Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar geven de al bestaande samenwerking een vervolg. Bestuurders van beide partijen ondertekenden een nieuw meerjarenakkoord voor de periode 2017-2019, dat meer de nadruk legt op de versterking van de positie van de patiënt.

Het akkoord borduurt voort op de eerste meerjarenovereenkomst die in 2014 werd gesloten.. ‘Destijds waren bijvoorbeeld ambulantisering en het succesvol invullen van de basis ggz, zoals de overdracht aan Synaeda, belangrijke doelen. Deze en vele andere zijn verwezenlijkt’, constateert Adriaan Jansen, voorzitter van de Raad van Bestuur van GGZ Friesland. 

In het nieuwe akkoord is de herstelvisie leidend. Dit houdt in dat de behandeling gericht is op de mogelijkheden van de patiënt om goed te functioneren; ook als volledig herstel niet mogelijk is. Daarnaast nemen innovatie (zoals het inzetten van eHealth) en vermindering van administratieve lasten een belangrijke plaats in, Jansen: ‘Ook trekken we samen met De Friesland Zorgverzekeraar op richting gemeenten om te zorgen dat zo min mogelijk mensen last hebben van financiële schotten in de ggz.'

Vroegtijdig signaleren klachten

In het nieuwe meerjarenakkoord wordt ook nadruk gelegd op de maatschappelijke betekenis van de ggz. Voorbeelden zijn het vroegtijdig signaleren van psychische klachten, de aansluiting van de financiering van de zorg voor patiënten onder en boven de achttien jaar (transitiepsychiatrie), goede afstemming met politie en gemeente over mensen met verward gedrag en de opvang van deze groep mensen.

Samen gaan GGZ Friesland en De Friesland voor

een toegankelijke, betaalbare en kwalitatief

hoogwaardige ggz, nu en in de toekomst

 

Samenwerking is het sleutelwoord, zegt Jansen. 'Het akkoord bevestigt nog maar eens de enorme betrokkenheid onderling; GGZ Friesland en De Friesland zijn partners met een overstijgend belang. Samen gaan we voor een toegankelijke, betaalbare en kwalitatief hoogwaardige ggz, nu en in de toekomst.'

Directievoorzitter Bert van der Hoek van De Friesland Zorgverzekeraar benadrukt ook het belang van samenwerking tussen GGZ en gemeenten. ,,Vermindering van klinische capaciteit en ambulantisering is een goede zaak, maar vereist wel verankering in de maatschappij. Meer kansen voor kwetsbare burgers om mee te kunnen doen in de maatschappij. Of het nu gaat om betaald of onbetaald werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding. In ieder geval naar vermogen mee kunnen doen.’’

Patiënten en familie

Veelzeggend is daarnaast dat zowel de Famileraad als de Centrale Cliëntenraad van GGZ Friesland het akkoord mede hebben ondertekend. Jansen: 'Zij zijn en blijven betrokken bij dit proces en ik ben heel erg blij met de steun. Het past ook bij het samenwerken dat we als GGZ Friesland voorstaan met deze partners en ketenpartners. De betrokkenheid is er.’

De vier betrokken partijen ondertekenen het meerjarenakkoord voor de periode 2017-2019 (vlnr): Bert van der Hoek (De Friesland), Dick Schuil (Centrale Cliëntenraad GGZ Friesland), Theda Heys (Familieraad GGZ Friesland) en Adriaan Jansen (Bestuursvoorzitter GGZ Friesland). Foto: Stefan van den Driest

« Terug naar overzicht

Meer weten?

Direct hulp nodig?