Hoe komt u bij ons terecht?

Behandeling als onderdeel van een vonnis

Het kan zijn dat u door delictgedrag in aanraking bent gekomen met politie of justitie. Een behandeling bij forensische psychiatrie kan een onderdeel zijn van uw vonnis. In dat geval meldt de reclassering u bij ons aan.

Verwijzing door huisarts of specialist

U kunt uzelf niet direct aanmelden bij GGZ Friesland. Hiervoor heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of een medisch specialist. Zij kunnen inschatten welke hulp u nodig hebt en waar u het beste terecht kunt. Soms kunnen ook andere instanties of hulpverleners u aanmelden bij GGZ Friesland. Informeer bij uw zorgverzekeraar welke dat zijn.

Aanmelden voor zorg bij ForFACT

Komt uw patiënt in aanmerking voor zorg bij ForFACT? Vul dan het aanmeldformulier onderaan deze pagina in en mail deze naar FOR.FACT@ggzfriesland.nl. Voor vragen en aanmeldingen kunt u contact opnemen met het Aanmeldbureau via 058-2848950 of FOR.FACT@ggzfriesland.nl. Het Aanmeldbureau is bereikbaar op werkdagen van 9.30 uur tot 16.30 uur.

Andere instellingen

Andere instellingen, zoals Wender, Reik, Veilig Thuis en het Veiligheidshuis, kunnen ons inschakelen of vragen om advies voor uw situatie als er bijvoorbeeld sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. 

Meer weten?

Direct hulp nodig?