Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA)

Het team van de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) is er voor mensen die door (dreigend) delictgedrag in aanraking zijn of dreigen te komen met politie en justitie én psychiatrische klachten hebben. Daarnaast kan er sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis, een verstandelijke beperking, een verslaving of gedragsstoornissen. Daarnaast hebben ze doorgaans problemen op het gebied van financiën, sociale relaties, werk en inkomen en huisvesting.

De behandeling is vaak een verplicht onderdeel van een (voorwaardelijke) straf. Patiënten worden opgenomen, dus ze verblijven hier ook ’s nachts. De FPA is een gesloten afdeling, dus patiënten mogen niet zomaar naar buiten. De behandelaar, reclassering en/of gevangenis stellen in overleg vast wanneer een patiënt vrijheden buiten de afdeling krijgt.

De FPA helpt patiënten om weer grip te krijgen op hun leven. Ze leren beter omgaan met hun klachten. Er is ook aandacht voor praktische zaken als financiën, dagbesteding en sociale contacten. Op de FPA staat 24 uur per dag een verpleegkundig team klaar voor de patiënten, dat voor een goede dagstructuur zorgt.

Het team van de FPA bestaat uit een psychiater, verpleegkundig specialist, psycholoog, psychomotore therapeut, activiteitentherapeut, maatschappelijk werker en verpleegkundigen.

De FPA is gevestigd aan de Burg. J. Dijkstraweg 6 in Franeker.

Direct hulp nodig?