FACT-teams

FACT-teams zijn er voor mensen met een ernstige psychiatrische stoornis die zijn vastgelopen op verschillende gebieden, zoals dagbesteding, vrije tijd, financiën, huishouden en persoonlijke verzorging. De teams bieden ook bemoeizorg: ze gaan bij mensen langs over wie anderen zich ernstig zorgen maken. Een FACT-team ondersteunt elke patiënt om, met de aandoening, weer een zinvol en stabiel leven op te bouwen. Dat doen ze dichtbij de patiënt: thuis, in de opvang, in de kliniek of zelfs op straat. Hoe de ondersteuning eruitziet, hangt af van wat de patiënt graag wil en nodig heeft.

Elk FACT-team bestaat uit een psychiater, klinisch of GZ-psycholoog, verpleegkundig specialist, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, verpleegkundige, GGZ-agoog, trajectbegeleider en ervaringsdeskundige.

De FACT-teams van GGZ Friesland werken vanuit Dokkum, Drachten, Franeker, Leeuwarden, Heerenveen, Lemmer en Sneek en bieden hulp en ondersteuning in de hele provincie Friesland.

Direct hulp nodig?