Wie biedt hulp?

Een FACT-team is altijd een multidisciplinair team. Dat betekent dat verschillende hulpverleners met elk hun eigen deskundigheid samenwerken om u te helpen. Vaak is er sprake van problemen op verschillende gebieden.

Alle hulpverleners in het team voeren gesprekken met patiënten. Dat kan een psychiater of psycholoog zijn, een verpleegkundige, maar ook een ervaringsdeskundige die vanuit zijn of haar eigen ervaring met de zorg jou begeleidt. Een psychiater of verpleegkundig specialist mogen medicatie voorschrijven en doen psychiatrisch onderzoek. Een psycholoog voert ook psychologisch onderzoek uit. De sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en verpleegkundige geven medicijnen. Een GGZ-agoog, trajectbegeleider en verpleegkundige helpen je om praktische zaken weer goed op de rit te krijgen.

Deze teams bieden hulp

Meer weten?

Direct hulp nodig?