Hoe ziet onze hulp er uit?

Uw huisarts, medisch specialist of een GGD-arts schakelt GGZ Friesland Spoed in als u in een psychische noodsituatie verkeert. Onze crisisdienst bekijkt direct wat er aan de hand is en welke hulp en ondersteuning u nodig heeft. Welke hulp u krijgt, hangt af van uw situatie.

U blijft thuis

Het kan zijn dat u thuis kunt blijven. Wij komen dan bij u langs of u komt één of meerdere dagen per week voor behandeling bij ons langs. U bent dan ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden thuis. Het kan ook een combinatie zijn van hulp en ondersteuning thuis en bij ons.

Met een hulpverlener heeft u gesprekken. We helpen u om inzicht te krijgen in wat er is gebeurd en hoe u signalen bij u zelf kunt herkennen. Meestal heeft u ook gesprekken met uw familie of vrienden erbij. Zo begrijpen zij beter wat er met u is gebeurd en hoe ze u tot steun kunnen zijn. We ondersteunen u ook bij praktische vragen op het gebied van werk, dagbesteding, sociale contacten en vrijetijdsbesteding. Medicijnen kunnen onderdeel zijn van uw behandeling.

Komt u bij ons voor behandeling, dan heeft u ook regelmatig groepsgesprekken. U kunt dan ervaringen uitwisselen en elkaar helpen. Daarnaast leert u door bewegings- en ontspanningsoefeningen spanningen in uw lijf herkennen en beter om te gaan met emoties en spanningen. U kunt ook creatief aan de slag, zo geeft u vorm aan uw gevoelens en gedachten.

De behandeling duurt in principe zes weken. We bekijken dan of de crisis is afgenomen en of u al toe bent aan vervolgbehandeling. Als dat niet het geval is, dan verlengen we de behandeling.

U wordt opgenomen

Door een acute ernstige psychische crisis, kan het zijn dat u een gevaar vormt voor uzelf of uw omgeving. U heeft heel ernstige symptomen of bent de controle over uzelf kwijt. Dan is het noodzakelijk om u tijdelijk op te nemen op een gesloten afdeling van onze kliniek. Dat kan vrijwillig zijn, maar soms is het ook een gedwongen opname. We behandelen de crisis en de stoornis waardoor u in crisis zit. We helpen u om u weer beter te voelen en om weer naar de toekomst te kijken. Zodat u zelf weer regie krijgt over uw leven. U heeft gesprekken met verschillende behandelaren. Samen met u kijken we ook naar een zinvolle dagbesteding. We bieden structuur en veiligheid. Meestal krijgt u ook medicijnen.

U kunt aan de slag met sport en beweging. Hierdoor leert u op een andere manier omgaan met spanning en problemen. We zetten ook creativiteit en muziek in, om beter om te gaan met moeilijke situaties of gevoelens. U kunt ook met een ervaringsdeskundige praten. Hij of zij heeft hetzelfde meegemaakt en kan u vanuit die ervaring helpen en ondersteunen. Als het weer wat beter gaat, doet u ook mee aan huishoudelijke taken en de koffie- en eetmomenten op de afdeling.

Het doel is dat u zo lang als nodig en zo kort als mogelijk op de kliniek verblijft. Hoe lang uw opname duurt, hangt af van uw situatie. Dat kan variëren van enige dagen tot enkele maanden. Als de ergste crisis voorbij is en er geen sprake van gevaar meer is, dan helpen we u thuis verder.

Familie en vrienden zijn belangrijk

Een crisis is een heel ingrijpende gebeurtenis die veel indruk maakt. Niet alleen op u, maar ook op de mensen om u heen. We vinden het heel belangrijk dat zij vanaf het begin betrokken zijn bij uw behandeling. Ze kunnen u steunen en ons van meer informatie voorzien. Soms volgt u samen met uw familie of vrienden een behandeling. Hierdoor begrijpen jullie elkaar beter. Als u opgenomen bent, mogen familie en vrienden op bezoek komen.

Meer weten?

Direct hulp nodig?