Leeuwarden

 

Naam Tijd in weken tussen aanmelding en het intakegesprek Tijd in weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling
Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen 7 5
Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen 3 2
Bipolaire stemmingsstoornissen 1 2
Depressieve stemmingsstoornissen 5 5
Angststoornissen 4 3
Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen 3 3
Trauma en stressorgelateerde stoornissen 4 12
Somatische symptoomstoornis en verwante stoornissen 1 1
Voedings- en eetstoornissen 10 1
Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen 1 1
Neurocognitieve stoornissen 1 5
Persoonlijkheidsstoornissen 10 7
Andere problemen die een reden voor zorg kunnen zijn 12 11
Restgroep 3 9
Diagnose onbekend 6 5