Heerenveen

 

Naam Tijd in weken tussen aanmelding en het intakegesprek Tijd in weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling
Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen 9 3
Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen 9 1
Bipolaire stemmingsstoornissen 0 1
Depressieve stemmingsstoornissen 2 4
Angststoornissen 3 3
Trauma en stressorgelateerde stoornissen 2 4
Somatische symptoomstoornis en verwante stoornissen 4 2
Voedings- en eetstoornissen 0 5
Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen 0 1
Neurocognitieve stoornissen 0 3
Persoonlijkheidsstoornissen 7 3
Restgroep 3 1
Diagnose onbekend 4 3