Franeker

 

Naam Tijd in weken tussen aanmelding en het intakegesprek Tijd in weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling
Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen 2 0
Bipolaire stemmingsstoornissen 0 6
Depressieve stemmingsstoornissen 0 1
Angststoornissen 0 5
Andere problemen die een reden voor zorg kunnen zijn 0 23
Restgroep 0 5
Diagnose onbekend 4 5