Drachten

 

Naam Tijd in weken tussen aanmelding en het intakegesprek Tijd in weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling
Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen 11 8
Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen 3 1
Bipolaire stemmingsstoornissen 3 3
Depressieve stemmingsstoornissen 2 3
Angststoornissen 2 2
Trauma en stressorgelateerde stoornissen 1 9
Somatische symptoomstoornis en verwante stoornissen 3 2
Neurocognitieve stoornissen 0 5
Persoonlijkheidsstoornissen 4 7
Andere problemen die een reden voor zorg kunnen zijn 2 1
Restgroep 4 6
Diagnose onbekend 6 3