Dokkum

 

Naam Tijd in weken tussen aanmelding en het intakegesprek Tijd in weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling
Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen 0 18
Bipolaire stemmingsstoornissen 0 1
Depressieve stemmingsstoornissen 2 1
Angststoornissen 2 5
Trauma en stressorgelateerde stoornissen 3 4
Persoonlijkheidsstoornissen 8 0
Andere problemen die een reden voor zorg kunnen zijn 6 4
Restgroep 0 10
Diagnose onbekend 3 5