Van Andel ouderenpsychiatrie en het FACT-team in de regio Dokkum slaan de handen ineen!

Geplaatst op: 03-01-2019

Heuglijk nieuws! Van Andel ouderenpsychiatrie en het FACT-team in de regio Dokkum slaan de handen ineen! Vanaf 2 januari 2019 bieden we zorg aan vanuit één team en maken we gebruik van elkaars expertise!

Over Van Andel
Van oorsprong richt Van Andel ouderenpsychiatrie zich op kwetsbare ouderen die psychiatrische problemen hebben, in samenhang met lichamelijke klachten en lichamelijke en/of psychosociale beperkingen. Vanaf het begin van de behandeling besteden we aandacht aan wat voor de patiënt in zijn of haar leven de moeite waard is. ‘Perspectief’ en ‘vertrouwen’ zijn daarbij de sleutelwoorden. Voor ouderen staat herstel in het teken van leren omgaan met vaak blijvende kwetsbaarheden. Zo kunnen ze, ondanks problemen, ziekten en beperkingen, een waardevol bestaan opbouwen. Dit kan zo nodig met ondersteuning van hulpverleners.

Over FACT
FACT-teams behandelen mensen die een ernstige psychiatrische stoornis hebben in combinatie met problemen op andere levensterreinen (wonen, werken, sociale contacten, financiën etc.). Deze behandeling vindt plaats in de eigen omgeving van de cliënt: thuis, in de opvang, in de kliniek of zelfs op straat. Hoe de behandeling er precies uitziet, hangt af van wat de patiënt graag wil en wat hij of zij nodig heeft.

Herstel Ondersteunende Zorg
Bij zowel Van Andel als FACT werken we vanuit de visie ‘Herstel Ondersteunende Zorg’. We werken samen met familie, naasten, ketenpartners, sociale wijkteams en thuiszorgorganisaties. Ons nieuwe team biedt ook bemoeizorg: medewerkers gaan bij mensen langs over wie anderen zich ernstig zorgen maken.

Naam en telefoonnummer
Een samenwerking betekent ook een nieuwe naam en nieuwe contactgegevens. Onze nieuwe naam word per 2 januari 2019 Van Andel/FACT Dokkum. We blijven natuurlijk goed bereikbaar, ons telefoonnummer wordt: 0519-229940.

Als het nieuwe Van Andel/FACT Dokkum zijn en blijven we er voor u, om u de best denkbare zorg te geven die u verdient! We zetten ons altijd voor u in en ook in het nieuwe jaar en in dit nieuwe jasje zal dat het geval zijn. Samen werken we aan uw herstel.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,
Van Andel/FACT Dokkum

« Terug naar overzicht

Meer weten?

Direct hulp nodig?