Traumaverwerkingskliniek

Het team van de Traumaverwerkingskliniek is er voor mensen die door een ernstige posttraumatische stress-stoornis niet meer kunnen functioneren in het dagelijks leven. Tijdens een intensief programma van drie maanden helpt het team patiënten hun belangrijkste trauma te verwerken, zodat ze weer grip op het leven krijgen. Patiënten verblijven doordeweeks in de kliniek. Naast individuele gesprekken en therapie, krijgen patiënten ook groepsbehandeling. 

In maart 2014 is de traumaverwerkingskliniek gestart. De klinische verwerkingsmodule is ontwikkeld in Duitsland door professor dr. Martin Bohus. Vanwege het specifieke karakter van de module stellen we deze module ook open voor patiënten uit andere instellingen in Nederland.

De klinische module is een 12 weken durende behandeling bestaand uit drie fasen. De behandeling is gebaseerd op DGT (acceptatie, emotie regulatievaardigheden en mindfulness) en gedoseerde exposure. Gedoseerde exposure is specifiek ontwikkeld voor een doelgroep die gemakkelijk dissocieert. Het is belangrijk om met behulp van specifieke technieken binnen het ‘ window of tolerance’ te blijven. De exposure vindt plaats in individuele sessies bij een psycholoog of psychotherapeut.

Er wordt tijdens de behandeling gewerkt aan het terugdringen van vermijdingspatronen en aan het stoppen van ontsnappend destructief/verdovend gedrag. Ook is er oog voor klachten die vaak samen gaan met een complexe PTSS, zoals systeemproblemen, zelfbeeld, weerbaarheid en sociale vaardigheden. De vaardigheidstrainingen worden in een groep gegeven, de traumaverwerking vindt individueel plaats. Daarnaast is er 24 uurs coaching (sociotherapeuten) aanwezig om holding te bieden en op een veilige manier inadequate coping te stoppen. Doordat de behandeling klinisch plaats vindt, vallen tevens bekrachtigende elementen van inadequate coping uit het systeem/context weg.

Het team van de Traumaverwerkingskliniek bestaat uit een psychotherapeut, psycholoog, GGZ-verpleegkundige, sociotherapeut, creatief therapeut en psychomotore therapeut. 

De Traumaverwerkingskliniek is te vinden in het Jelgerhuis aan de Borniastraat 34B in Leeuwarden. 
 

Direct hulp nodig?