Hoe ziet onze hulp er uit?

Wij zijn er voor mensen die door het verlies van een dierbare rouwklachten hebben ontwikkeld en niet goed meer functioneren in het dagelijks leven. Ze vallen uit op school of op hun werk, vaak in verband met bijkomende slaap-, stemmings- en concentratieproblemen.
Als rouw om het verlies langere tijd (minimaal 1 jaar) onverminderd doorgaat en een eigen leven gaat leiden en iemand wordt er door beheerst dan is er sprake van een rouwstoornis. Iemand heeft de neiging zich af te zonderen van anderen, is of heel verdrietig of stopt juist alle gevoelens weg, waardoor bijkomende problemen ontstaan. Vaak is dat in de vorm van lichamelijke klachten of irritaties naar dierbaren. Soms is er alleen sprake is van gestagneerde rouw, maar veelal ook van PTSS en andere aan het overlijden gerelateerde problematiek (bijv. een ongeluk of misdaad), waardoor het op gang komen van een rouwproces verstoord is geraakt.

Het onderscheid tussen normale rouw die ieder mens heeft als een dierbare overlijdt en verstoorde rouw is niet altijd makkelijk te maken. De poli rouwstoornissen doet zorgvuldige diagnostiek om dit uit te zoeken. Mensen die voldoen aan de criteria voor een rouwstoornis krijgen een psychologische behandeling aangeboden.

Behandeling
De evidence-based behandelingen zijn ambulant en individueel of in gezinsverband. Ook wordt gewerkt aan een groepsmodule Rouw in samenwerking met andere divisie binnen GGZ-Friesland (o.a. Van Andel Ouderenpsychatrie).

Consultatie
Collega’s vanuit diverse zorgprogramma’s en circuits binnen GGZ Friesland kunnen rond indicatiestelling en diagnostiek gerichte vragen/casuïstiek voorleggen. Daarnaast bestaat een consultatie functie voor verwijzers in Noord Nederland (cliënten, huisartsen, POH, collega’s, casemanagers, Regiecentrum, politie e.a.) en voor het ondersteunen (d.w.z. na de eerste fase) bij grote gebeurtenissen (familiedrama’s, rampen e.a.).

Meer weten?

Direct hulp nodig?