Ervaringsdeskundigen

Een ervaringsdeskundige is iemand die zelf ervaring heeft of heeft gehad als patiënt in de GGZ. Ervaringsdeskundigen weten als geen ander wat het is om psychische problemen te hebben. Ze hebben veel ervaring opgedaan tijdens de behandeling en het herstelproces en vanuit deze ervaring kunnen ze voor anderen in vergelijkbare situaties iets betekenen. Ze leren tijdens een 2-jarige hbo-studie tot ervaringsdeskundige hoe ze hun ervaring kunnen inzetten om patiënten te helpen.

Wat doet een ervaringsdeskundige?

Ervaringsdeskundigen werken vanuit de herstelondersteunende gedachte. Ervaringsdeskundigen helpen u met belemmeringen of kwetsbaarheden om te gaan, naar de toekomst te kijken en te groeien naar steeds meer zelfstandigheid. Ze bieden vooral een luisterend oor en proberen situaties bespreekbaar te maken.Ervaringsdeskundigen kunnen ervoor zorgen dat de communicatie tussen patiënten en hulpverleners verbetert. Dit doen zij door voorlichting te geven en door te bemiddelen tussen patiënt en hulpverlener als er problemen zijn ontstaan.

De ervaringsdeskundigen zijn er voor u als u worstelt met motivatieproblemen, u uw hart wilt luchten of als u behoefte heeft aan een luisterend oor. Ze steunen u bij het maken van keuzes. Het kan prettig zijn om te weten hoe iemand anders iets heeft aangepakt.

Een ervaringsdeskundige kan net die extra ondersteuning bieden die u wellicht nodig heeft naast de gesprekken met een hulpverlener. De ervaringsdeskundige geeft onvoorwaardelijke steun en aandacht. Maar u bent zelf degene die de koers bepaalt, in samenspraak met de ervaringsdeskundige en de hulpverleners.

Opleiding tot ervaringsdeskundige

De ervaringsdeskundigen van GGZ Friesland hebben de tweejarige opleiding aan de Hanzehogeschool in Groningen (hbo) gevolgd.

Meer informatie over ervaringsdeskundigen

Voor meer informatie over ervaringsdeskundigheid neemt u contact op met:

Herstelcentrum Friesland
info@herstelcentrumfriesland.nl

Direct hulp nodig?