GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Ervaringsdeskundigen

Een ervaringsdeskundige is iemand die zelf ervaring heeft of heeft gehad als patiënt in de GGZ. Ervaringsdeskundigen weten als geen ander wat het is om psychische problemen te hebben. Ze hebben veel ervaring opgedaan tijdens de behandeling en het herstelproces en vanuit deze ervaring kunnen ze voor anderen in vergelijkbare situaties iets betekenen. Ze leren tijdens een 2-jarige hbo-studie tot ervaringsdeskundige hoe ze hun ervaring kunnen inzetten om patiënten te helpen.

Wat doet een ervaringsdeskundige?

De ervaringsdeskundigen van GGZ Friesland zijn vooral werkzaam in FACT-teams.Ook binnen de Forensische Psychiatrie is een ervaringsdeskundige werkzaam.
Ze kijken niet naar de diagnose of het label, maar benadrukken het gezonde deel in u. Ze werken vanuit de herstelondersteunende gedachte.  Herstel betekent niet automatisch dat u 100% procent beter wordt. Ervaringsdeskundigen kunnen u helpen met belemmeringen of kwetsbaarheden om te gaan, naar de toekomst te kijken en te groeien naar steeds meer zelfstandigheid.

De ervaringsdeskundigen staan naast de patiënt en bieden vooral een luisterend oor.  Ze proberen situaties bespreekbaar te maken. Ze werken op een coachende manier als een extra service binnen FACT-teams. Vanuit hun eigen ervaring kunnen ze patiënten tips geven om weer in hun kracht te komen.

Ervaringsdeskundigen kunnen ervoor zorgen dat de communicatie tussen patiënten en hulpverleners verbetert. Dit doen zij door voorlichting te geven en door te bemiddelen tussen patiënt en hulpverlener als er problemen zijn ontstaan.

Wie kan de ervaringsdeskundige helpen?

De ervaringsdeskundige kan patiënten van GGZ Friesland helpen die worstelen met motivatieproblemen, hun hart willen luchten of behoefte hebben aan een luisterend oor van iemand die weet wat het is om psychische problemen te hebben. Of misschien wilt u steun bij het maken van keuzes. Het kan handig zijn om te weten hoe iemand anders een probleem heeft aangepakt en vanuit zijn eigen ervaring tips kan geven.

Een ervaringsdeskundige kan net die extra ondersteuning bieden die u wellicht nodig heeft naast de gesprekken met een hulpverlener. De ervaringsdeskundige geeft onvoorwaardelijke steun en aandacht. Maar u bent zelf degene die de koers bepaalt, in samenspraak met de ervaringsdeskundige en de hulpverleners.

Opleiding tot ervaringsdeskundige

De ervaringsdeskundigen moeten geschoold zijn middels de tweejarige opleiding aan de Hanzehogeschool in Groningen (hbo) of bereid zijn deze opleiding te gaan volgen. Men volgt deze opleiding middels een leren/werken variant.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over ervaringsdeskundigheid neemt u contact op met:

Herstelcentrum Friesland
info@herstelcentrumfriesland.nl