OPINIE | Psychiaters horen in het hart van de psychiatrie

Geplaatst op: 30-12-2017

De NOS besteedde zaterdag aandacht aan de vraag of er een tekort aan psychiaters is in Nederland. Maar is dat er echt? Of is er scheefgroei in de verdeling over het land en in de verdeling tussen vaste dienst en zelfstandig of interim? Bij GGZ Friesland merken we een combinatie van deze factoren; verschillende zaken vallen op volgens Ton Dhondt (psychiater en lid Raad van Bestuur).

Eigen praktijk en interim

Steeds meer psychiaters kiezen voor het starten van een eigen praktijk of het aangaan van een interim-dienstverband. Daarbij kiezen ze overigens ook regelmatig voor behandelvormen waarvan het maar de vraag is of je daar beroepsmatig psychiater voor moet zijn.

Druk en belasting

Het werken bij een instelling als GGZ Friesland of soortgelijke instelling betekent bovendien deelnemen aan crisisdiensten, dus buiten kantoortijden. Dat is een flinke belasting die helaas door steeds minder psychiaters wordt gedragen. Wat ook voor scheefgroei zorgt, is dat psychiaters bij een instelling vaak grotere administratieve regeldruk ervaren dan in de eigen praktijk of in interim-verband.

Salaris en regio

Geld speelt helaas ook een rol in de ontstane scheefgroei. Een psychiater in dienstverband werkt 1 uur en 40 minuten om hetzelfde nettosalaris over te houden dat een interim-psychiater in een uur verdient (daarbij rekening houdend met alle extra kosten en risico’s die een interim-aanstelling met zich meebrengt).

Afstanden spelen in ons land ook een rol. In de meer afgelegen gebieden, zoals een provincie als Friesland, is het relatief moeilijker om hooggekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden. De ervaring leert dat voor de Randstad de provincie verder weg is dan andersom.

Voorbeeld en regeldruk

GGZ Friesland heeft op dit moment 34 psychiaters in dienst, daarnaast werken er tien tot twaalf interim-psychiaters bij onze instelling. Als we alle interim-plekken beschouwen als vacature-ruimte is er behoefte aan 7 FTE psychiater.

Wij proberen met alle psychiaters in gesprek te gaan over hoe maatwerk ze zou kunnen helpen om in dienst te komen én te blijven. Het gaat dan niet alleen over financiële beloning, maar ook bijvoorbeeld over tijd voor wetenschappelijk onderzoek, bij- en nascholing, kinderopvang, werkgelegenheid voor partners en huisvesting.

Daarnaast willen we regeldruk zoveel mogelijk verminderen, zodat hulpverleners alleen met administratieve zaken bezig zijn die van direct van belang zijn voor goede patiëntenzorg. Alle externe regeldruk maakt het noodzakelijk dat wij extra personeel inzetten om daaraan te voldoen. Dat is dus zogeheten formatieruimte die níet besteed kan worden aan patiëntenzorg. Minder regeldruk is nodig; het geeft meer financiële ruimte om de multidisciplinaire teams beter op te tuigen.

Continuïteit nodig

De behandeling van mensen met ernstige psychische aandoeningen is de corebusiness van GGZ Friesland. Juist bij deze doelgroep kun je als psychiater in de volle breedte alle deskundigheid inzetten die je in huis hebt. Deze patiënten zijn gebaat bij die deskundigheid die ook met een zekere continuïteit wordt geboden. Dus niet door wisselende behandelaren.

Ton Dhondt, psychiater en lid van de Raad van Bestuur GGZ Friesland

« Terug naar overzicht

Meer weten?

Direct hulp nodig?