Nieuwe regioteams GGZ Friesland van start

Maandag gaan de bestaande FACT-teams in Leeuwarden en Drachten verder als regioteam. Deze beweging volgt op het succes van de eerste regioteams in Heerenveen, Dokkum en Franeker die vorig jaar mei al zijn gestart. Het aantal regioteams breidt zich hiermee uit van drie naar acht. 

De regioteams bieden herstelondersteunende zorg in de regio zodat dicht bij de woonplaats van patiënten behandeling kan worden geboden. Door samenwerking tussen de specialistische teams zijn er minder doorverwijzingen en worden bestaande schotten zoveel mogelijk neergehaald. 

Naast de regioteams blijven de poliklinische teams op het gebied van ontwikkelings-, persoonlijkheids- en traumastoornissen bestaan. Van hieruit zijn er korte lijnen richting de collega’s in de regio, zodat een geïntegreerde behandeling dicht bij de patiënt mogelijk is.    

Bereikbaarheid  
Ieder regioteam krijgt vanaf 1 april een eigen telefoonnummer. Het oude centrale nummer wordt tijdelijk omgeleid.  

Wilt u contact zoeken met uw regioteam? Het telefoonnummer per regio vindt u hieronder: 

Regioteam Franeker 
Tel: 0517-398660 
E-mail: Zorgadministratie.Regioteam.Franeker@ggzfriesland.nl

Regioteam Dokkum  
Tel: 0519-229940 
E-mail: Zorgadministratie.VanAndel-FACTDokkum@ggzfriesland.nl 

Regioteam Heerenveen 
Tel: 0513-619111 
E-mail: Zorgadministratie.Regioteam.Heerenveen@ggzfriesland.nl   

Regioteam Leeuwarden 
Tel: 058-2848828 
E-mail: Zorgadministratie.Regioteam.Leeuwarden@ggzfriesland.nl   

Regioteam Drachten 
Tel: 0512-768030 
E-mail: Zorgadministratie.Regioteam.Drachten@ggzfriesland.nl