Dagbehandeling Angst & Stemming sluit haar deuren

De dagbehandeling Angst & Stemming sluit in 2023 haar deuren. De streefdatum hiervoor is 1 april 2023.

De achtergrond van het besluit is meerledig. Voor de dagbehandeling Angst & Stemming van GGZ Friesland geldt dat wij moesten concluderen dat er onvoldoende patiënten werden aangemeld. Als gevolg daarvan zagen wij dat daardoor de agenda’s van onze collega’s onvoldoende gevuld waren terwijl wij in andere organisatieonderdelen wachttijden hebben. Op basis van onder andere deze gegevens heeft GGZ Friesland het pijnlijke besluit moeten nemen om onze dagbehandeling te sluiten.

Voor onze patiënten en hun naasten die reeds bij ons in zorg zijn, geldt dat wij op individuele basis tot maatwerkoplossingen komen om zo de zorg en behandeling bij onze dagbehandeling goed af te ronden. Met onze medewerkers zijn wij in gesprek om ook voor hen binnen GGZ Friesland een andere passende en fijne werkplek te bieden. Hiermee hopen wij in deze vervelende situatie zoveel mogelijk recht te doen aan ieders belangen. Ook gaan we samen met onze medewerkers het gesprek aan hoe wij onze opgebouwde expertise kunnen behouden en doorontwikkelen.

Er worden vanaf heden geen patiënten meer in zorg genomen bij onze dagbehandeling Angst & Stemming. Voor nieuwe aanmeldingen geldt, dat GGZ Friesland graag met u meekijkt voor andere mogelijkheden. Onze verwachting is, dat een deel van de patiënten binnen de (te vormen) regioteams van GGZ Friesland behandeld kunnen worden, waar middels de FACT-methodiek en de inzet van IHT mogelijkheden zijn tot het intensiveren en opschalen van de behandeling. Tevens heeft Synaeda behandelmogelijkheden op het gebied van angst- en stemmingsstoornissen. Binnen Synaeda is een dagbehandeling aanwezig en wordt bijvoorbeeld rTMS aangeboden voor therapieresistente stemmingsstoornissen.