Wie biedt hulp?

De klinisch psycholoog doet psychologisch onderzoek en heeft gesprekken met u. U heeft ook gesprekken met de verpleegkundig specialist, vooral over welke moeilijkheden u ervaart in uw dagelijks leven. Een psychiater behandelt uw psychiatrische problemen en de specialist ouderen geneeskunde is er om u te helpen met lichamelijke klachten. De activiteitenbegeleider gaat met u aan de slag op het gebied van creativiteit en dagbesteding. Onze psychomotore therapeut begeleidt u bij sport- en beweegoefeningen en u leert wat muziek voor u kan doen onder begeleiding van een muziektherapeut. Verpleegkundigen zijn er om u te begeleiden bij de dagelijkse gang van zaken in ons behandelcentrum. 

Deze teams bieden hulp

Meer weten?

Direct hulp nodig?