Wie biedt hulp?

Ons behandelteam bestaat onder meer uit verpleegkundigen, vaktherapeuten, een psychiater, een psycholoog/psychotherapeut, een verpleegkundig specialist en een specialist ouderengeneeskunde. Het behandelteam werkt met uw goedkeuring graag samen met naastbetrokkenen en andere hulpverleners.

De klinisch psycholoog doet psychologisch onderzoek en heeft gesprekken met u. U heeft ook gesprekken met de verpleegkundig specialist, vooral over welke moeilijkheden u ervaart in uw dagelijks leven. Een psychiater behandelt uw psychiatrische problemen en de specialist ouderen geneeskunde is er om u te helpen met lichamelijke klachten. De activiteitenbegeleider gaat met u aan de slag op het gebied van creativiteit en dagbesteding. Onze psychomotore therapeut begeleidt u bij sport- en beweegoefeningen en u leert wat muziek voor u kan doen onder begeleiding van een muziektherapeut. Verpleegkundigen zijn er om u te begeleiden bij de dagelijkse gang van zaken in ons behandelcentrum. 

Deze teams bieden hulp

Direct hulp nodig?