Wie biedt hulp?

Ons behandelteam bestaat uit verpleegkundigen, vaktherapeuten, een psychiater, een psycholoog, verpleegkundig specialist en somatisch arts. Het behandelteam werkt met uw goedkeuring graag samen met naastbetrokkenen en andere hulpverleners.

De psycholoog doet onderzoek en heeft mede daarover gesprekken met u. Met de verpleegkundig specialist heeft u vooral contct over welke moeilijkheden u ervaart in uw dagelijks leven. Een psychiater behandelt uw psychiatrische problemen en de somatisch arts is er om u te helpen met lichamelijke klachten. De vaktherapeuten gaan met u aan de slag op het gebied van creativiteit,  sport- en beweegoefeningen en  muziek. De Verpleegkundigen zijn er om u te begeleiden bij de dagelijkse gang van zaken in ons behandelcentrum en voeren tevens als persoonlijk begeleider gesprekken met u.  

Direct hulp nodig?