Hoe ziet onze hulp er uit?

De zorg begint met een intake gesprek. Dit doen we op de polikliniek, bij u thuis of digitaal. Dit passen we aan op uw mogelijkheden en kan ook plaatsvinden in het ziekenhuis of in de kliniek waar u opgenomen bent. Na de kennismaking wordt in overleg met u en de verwijzer besproken of wij iets voor u kunnen betekenen en of dit poliklinisch (vanuit huis) of klinisch (opname) zal gebeuren. Het team van het Centrum voor Neuropsychiatrie biedt ook consultatie en advies aan verwijzers. Dit betekent dat wij kunnen meedenken tijdens een behandeling die u ergens anders volgt.

Binnen ons behandelcentrum bieden we een rustige en veilige omgeving. Hier kijken we hoe uw hersenletsel is ontstaan en wat de precieze schade is. We onderzoeken welke problemen er zijn en wat er aan gedaan kan worden. Wanneer we weten wat er in het brein aan de hand is, kunnen we u helpen beter om te gaan met uw klachten. Wij kijken tijdens de behandeling niet alleen naar klachten en beperkingen, maar hebben ook aandacht voor zaken als acceptatie, zingeving, identiteit en autonomie. In het behandelcentrum wordt een divers programma aangeboden. Zo zijn er dagelijks groepsmomenten op de afdeling zoals de maaltijden en een gezamenlijke dagopening. Daarnaast zijn er diverse therapieën zoals psychomotore therapie, muziektherapie, beeldende therapie als ook activiteitenbegeleiding. Naast de therapieën vinden er gesprekken plaats met verschillende behandelaren en persoonlijk begeleiders van de afdeling.

Vrienden en familie zijn belangrijk

We vinden het belangrijk dat familie en naastbetrokkenen vanaf het begin betrokken zijn bij uw behandeling. Het is daarom een goed idee om ze mee te nemen naar het eerste gesprek. Familie en vrienden kunnen u steunen en ons aanvullende informatie geven. Ze kunnen met vragen terecht bij uw persoonlijk begeleider en worden uitgenodigd bij evaluatiegesprekken. Uw naasten krijgen uitleg over wat er precies met u aan de hand is en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Uiteraard kunnen ze bij u op bezoek komen als u in het behandelcentrum verblijft. Zo kunnen zij tijdens, maar ook zeker na de behandeling veel voor u betekenen.

Hoe lang duurt onze hulp?

Hoe lang u bij ons verblijft, hangt van uw persoonlijke situatie af. We kennen een gesloten high care (waarbij de deur gesloten is) en een open groep medium care. Samen kijken we wat voor uw situatie bij binnenkomst het meest passend is. Start u op de gesloten groep high care en bent u er in de loop van de weken klaar voor dan verhuist u naar de open groep medium care. Mocht de bescherming of de structuur van de high care toch passender blijken kan het ook zijn dat u van de medium care naar de high care afdeling verhuist. Dit gaat altijd in samenspraak met u en de behandelaar. We hebben minimaal 8 tot 10 weken nodig voor observatie en diagnostiek. Het kan nodig zijn dat de opname langer duurt door bijkomende stoornissen of problemen. Zoals eerst een detoxificatie, op andere medicatie instellen of andere problemen die de diagnostiek kunnen beïnvloeden. 

Direct hulp nodig?