Hoe ziet onze hulp er uit?

Onze zorg begint met een gesprek waarin we met elkaar kennismaken. Meestal komen we voor dit gesprek bij u thuis langs, maar dit kan ook plaatsvinden in het ziekenhuis of in de kliniek waar u opgenomen bent. Na de kennismaking wordt in overleg met u en de verwijzer besproken of wij iets voor u kunnen betekenen en of dit poliklinisch (vanuit huis) of klinisch (opname) zal gebeuren. Het team van het Centrum voor Neuropsychiatrie biedt ook consultatie en advies aan verwijzers. Dit betekent dat wij kunnen meedenken tijdens een behandeling die u ergens anders volgt.

Binnen ons behandelcentrum bieden we een rustige en veilige omgeving. Hier kijken we hoe uw hersenletsel is ontstaan en wat de precieze schade is. We onderzoeken welke problemen er zijn en wat er aan gedaan kan worden. Wanneer we weten wat er in het brein aan de hand is, kunnen we u helpen beter om te gaan met uw klachten. Wij kijken tijdens de behandeling niet alleen naar klachten en beperkingen, maar hebben ook aandacht voor zaken als acceptatie, zingeving, identiteit en autonomie. In het behandelcentrum wordt een divers programma aangeboden. Zo zijn er dagelijks groepsmomenten op de afdeling zoals de maaltijden en een gezamenlijke dagopening. Daarnaast zijn er diverse therapieën zoals psychomotore therapie, muziektherapie en activiteitentherapie. Naast de therapieën vinden er gesprekken plaats met verschillende behandelaren en persoonlijk begeleiders van de afdeling.

Vrienden en familie zijn belangrijk

We vinden het belangrijk dat familie en naastbetrokkenen vanaf het begin betrokken zijn bij uw behandeling. Het is daarom een goed idee om ze mee te nemen naar het eerste gesprek. Familie en vrienden kunnen u steunen en ons aanvullende informatie geven. Ze kunnen met vragen terecht bij uw persoonlijk begeleider en worden uitgenodigd bij evaluatiegesprekken. Uw naasten krijgen uitleg over wat er precies met u aan de hand is en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Uiteraard kunnen ze bij u op bezoek komen als u in het behandelcentrum verblijft. Zo kunnen zij tijdens, maar ook zeker na de behandeling veel voor u betekenen.

Hoe lang duurt onze hulp?

Hoe lang u bij ons verblijft, hangt van uw persoonlijke situatie af. Eerst verblijft u op de gesloten afdeling van ons behandelcentrum. Als u er klaar voor bent, verhuist u naar de open groep. De observatie- en onderzoeksperiode duurt zes tot acht weken. In sommige gevallen kunt u daarna nog een trainingsprogramma van een half jaar bij ons volgen. 

Direct hulp nodig?