'Grote zorginstanties keren zich tegen WMO-plannen Leeuwarden'

Geplaatst op: 17-12-2018

BRON: LEEUWARDER COURANT (12 december 2018)

Acht grote WMO-aanbieders willen niet meewerken aan de plannen van wethouder Herwil van Gelder van de gemeente Leeuwarden. Dat schrijven zij in een brief aan het college. Het plan ‘Ontwerp uitwerkingsnotitie Alliantie’ deugt niet volgens de bestuurders van GGZ Friesland, de zorggroep Noorderbreedte, Amaryllis, Thuiszorg het Friese Land, de Kwadrantgroep, Rondomzorg, Innzorg en Alliade.

Samen leveren zij 80 procent van de WMO-zorg in de gemeente Leeuwarden. Met de plannen voor de Alliantie – een nieuwe organisatie waarin zorgaanbieders samen werken – wil het college vanaf 2020 3,6 miljoen euro besparen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Het college van b. en w. luistert volgens de partijen niet en heeft geen visie. Vorige week keerden ook de vrijwilligersorganisaties zich al af van de plannen van wethouder Van Gelder, gaf de Adviesraad Sociaal Domein in de Leeuwarder Courant al aan de plannen niet te zien zitten én beklaagden kleine zorgaanbieders en cliënten zich tegenover de krant over de voornemens van het college. Net als de professionele organisaties vinden zij dat hun inbreng bij de plannen niet is meegenomen en verwijten zij wethouder Van Gelder dat er niet geluisterd is naar het werkveld.

Inhoudelijke visie

,,Wij zijn niet voor een systeem oplossing. zoals wordt voorgesteld. En we missen een inhoudelijke visie op de WMO. Nu is het alsof er een zak geld mee wordt gegeven voor een nieuwe organisatie en dan zou het wel goed komen”, verwoordt Sjoerd Tolsma, directeur en bestuurder van Amaryllis de gevoelens onder de grote zorgaanbieders. ,,Voor deze plannen is alleen draagvlak bij het college van b. en w.”

Volgen Tolsma zijn er veel meer professionele aanbieders die niet mee willen werken aan de voorliggende plannen. ,,Woensdagochtend was er nog een gesprek. Tientallen andere aanbieders hebben daar gesteld niet mee te willen werken.” Volgens Tolsma, oud-raadslid en wethouder voor de PvdA in Súdwest-Fryslân, kan wethouder Van Gelder niet anders dan het plan terugtrekken. 

In de brief van de acht zorgaanbieders aan het college geven zij - naast de kritiek op de inhoud en het vermeende gebrek aan visie - ook aan welke risico’s het plan voor de Alliantie met zich meebrengt. Zo is er geen budget voor noodzakelijke ICT, aldus de schrijvers. Ook bestaat er een kans dat veel kleine ondernemers van het toneel verdwijnen waardoor Leeuwarders niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. ‘Dat is in kwalitatief opzicht een groot risico’, aldus de zorgaanbieders.

Alsnog in gesprek

De acht organisaties stellen voor om in 2019 alsnog in gesprek te gaan om de gestelde bezuinigingen te halen. ,,Dat kan. Er is vanuit het werkveld zoveel aangedragen, de creativiteit is aanwezig. Maar dan moet je wel echt met elkaar in gesprek gaan.”

De noodzaak om op het sociaal domein - waarvan de WMO deel uit maakt - te bezuinigen, onderkent ook Tolsma. Dit jaar loopt het tekort op tot een bedrag rond de veertien miljoen euro.

Stroppenpot

,,Maar binnen de WMO hebben we het afgelopen jaar al een miljoen euro bespaard. En Leeuwarden heeft een bijdrage uit de stroppenpot gekregen van 20 miljoen euro. Geld dat bedoeld is om de tekorten van de afgelopen jaren te compenseren. Daar kunnen we ook voor een deel gebruik van maken om tot een goed plan te komen, dat én bespaart én waar draagvlak voor is.”

Van Gelder ziet geen reden om zijn plan terug te trekken. ,,We delen veel zorgen en erkennen de noodzaak dat er wat moet gebeuren. Dat de organisaties reppen over een gebrek aan visie, daar ben ik het absoluut mee oneens. Volgende week zitten we weer om tafel. Ik zie niet in waarom hun voorstellen niet binnen de alliantie passen..” Volgende week gaat ook de raad in debat met Van Gelder.

« Terug naar overzicht

Meer weten?

Direct hulp nodig?