Oebele

Vanaf mijn 15e kreeg ik hulp van een jeugdpsychiater. Het ging psychisch niet goed met mij. In 1996 woonde ik op mezelf. Vrienden hebben er voor gezorgd dat ik werd opgenomen op de Paaz in Heerenveen. Sindsdien heb ik altijd wel psychiatrische ondersteuning gehad. 

In de beginperiode kreeg ik (te) veel medicatie voorgeschreven. Het vertrouwen in mensen en hulpverleners ging daarom met ups en downs. Mijn ouders hebben veel praktische zaken uit handen genomen. Doordat ze ouder werden, is er gezocht naar een andere woonvorm voor mij. Sinds 2017 woon ik in een beschermd-wonen- setting van MindUp. 

De begeleiding is hier over het algemeen goed. Hierdoor is mijn vertrouwen in de medemens toegenomen. Sinds een jaar of 5 zijn mijn stemmen weg. Daarnaast heb ik 7 jaar geleden het dichten weer opgepakt. Hier put ik veel kracht uit. 

 

Direct naar