Hoe ziet onze hulp er uit?

Omdat er verschillende eetstoornissen zijn, hebben we ook verschillende behandelvormen. Alle behandelingen vinden plaats in het Jelgerhuis in Leeuwarden.  

We helpen je op verschillende manieren

We beginnen met een eerste gesprek, waarin we met u bekijken wat er aan de hand is en hoe we daarbij kunnen helpen. We stellen een herstelplan op, met daarin verschillende vormen van hulp. Welke behandelingen u precies volgt, hangt van uw persoonlijke situatie af. U krijgt voornamelijk behandeling in een groep, maar het kan ook voorkomen dat u bepaalde onderdelen individueel volgt. In de groep kun u ervaringen delen en elkaar helpen. De gesprekken helpen u om beter om te gaan met wat u voelt en denkt.

Om weer op een gezonde manier te leren eten, houdt u een eetdagboek bij dat we met u alleen of in de groep met elkaar bespreken. Het kan ook zijn dat u samen met anderen boodschappen haalt, een maaltijd voorbereidt en deze samen opeet. We geven voorlichting over bijvoorbeeld gezonde voeding en omgaan met geld. Eén keer per week is er een weegmoment.

U kunt ook creatief aan de slag met verf, potloden, klei en papier. U maakt dan zelf keuzes en u ontdekt hoe die uitpakken. Met beweging en ontspanningsoefeningen ervaart u wat er in het lichaam gebeurt bij bijvoorbeeld spanning en ontspanning. U leert ook op een andere manier naar uw lichaam te kijken. Soms krijgt u medicijnen.

Jongvolwassenen

Mensen tussen de leeftijd van 15 en 25 jaar krijgen behandeling via het Jongvolwassenencircuit. Dit circuit is erop ingericht om jongvolwassenen in deze levensfase zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in hun zorg. Klik hier voor meer informatie over het Jongvolwassenencircuit.

Familie en vrienden zijn belangrijk

Door uw eetstoornis bent u misschien het contact verloren met familie en vrienden. Dat komt doordat u zich schaamt of uw eetstoornis wilt verbergen. Of juist door de problemen thuis, heeft een eetstoornis. We vinden het daarom belangrijk om tijdens de behandeling samen te werken met familie en vrienden. Met gesprekken proberen we de band tussen jullie te verbeteren. Mensen die belangrijk voor u zijn, kunnen u ook steunen tijdens de behandeling, zodat u er niet alleen voor staat.

Hoe lang duurt onze hulp?

Hoe lang u bij ons in behandeling bent, hangt af van de behandeldoelen en of een vervolgbehandeling nodig is. Bijvoorbeeld als u naast uw eetstoornis nog andere psychiatrische problemen hebt, zoals een ontwikkelingsstoornis of stemmingsstoornis. Voor iedereen maken we een persoonlijk behandelprogramma. U komt één keer per week of vaker bij ons voor behandeling.

Polikliniek

Dagbehandeling

Meer weten?

Direct hulp nodig?