Informatiemarkt & workshops

’s Middags is er een buffetlunch met daarbij een informatiemarkt waar ook workshops gevolgd kunnen worden. Er zijn stands en/of workshops van onder andere Lentis, Aurora, Medisch Centrum de Poort, Stichting Nabestaan Na Zelddoding Friesland, NHL Stenden Hogeschool, Agrozorgwijzer en MCL zich presenteren. Kortom: genoeg ruimte voor kennisdeling en ontmoeting!

Alvast een tipje van de sluier:

Workshops

Ervarinsdeskundige inzet bij suicide en suicidepreventie

In deze workshop vertellen ervaringsdeskundigen, vanuit hun eigen ervaringen met suïcidaliteit, wat zij kunnen betekenen voor mensen met suïcide/suïcidale gedachten. De ervaringsdeskundigen begeleiden op diverse manieren mensen met suïcidale gedachten en/of hun naasten en nemen u mee in hun opgedane ervaringen. Er wordt ingegaan op verschillende aspecten die van belang zijn bij de inzet van ervaringsdeskundigen, want niet iedere ervaringsdeskundige kan ingezet worden bij suïcidaliteit.


Koos de Boed - Ervaringsdeskundige Stichting Herstelproces, lxta Noa Leeuwarden en GGz Centraal

Van 'Radiostilte' … naar geen stilte meer (suicidepreventie binnen de Nationale Politie)

Geertje Spijkerman ( werkzaam bij de Nationale Politie)  vertelt als nabestaande van een politiemedewerker die suïcide heeft gepleegd over haar ervaringen en welke positieve draai zij aan suïcide preventie binnen haar werkomgeving heeft kunnen geven. De korpspsycholoog van de Nationale Politie licht toe wat er sindsdien binnen de Nationale Politie wordt gedaan aan suïcide-preventie, zorg en nazorg. 


Geertje Spijkerman, Adviseur Psychosociale Arbeidsbelasting bij de Nationale Politie en Esther Tossaint, Korpspsycholoog Nationale Politie

Bijna tweeduizend doden per jaar. Het roer moet om!

De initiatiefnemers van Aurora vinden het onacceptabel dat er nog steeds zoveel mensen in levensnood moeten sterven. In Leeuwarden presenteren we daarom waar Aurora voor staat en hoe wij ons steentje willen bijdragen in zowel zelfdodingspreventie als -postventie. Workshop en stand door Aurora, kenniscentrum voor Zelfdodingspreventie.


Anne-Barbara Ankum 

Rouw bij kinderen en jongeren die achterblijven na zelfdoding van een naaste

Hoe bereik je jonge mensen over dit gevoelige onderwerp en hoe ondersteun je hun ouders/ begeleiders. Kijk ook op de website www.rouwnazelfdoding.nl


Monique van ‘t Erve

Openheid is de sleutel

Wanneer iemand nabestaande wordt van een suïcide weten wij door ons werk binnen de stichting dat er nog steeds een taboe op ligt om hier openlijk over te praten. Daardoor kan het risico op herhaling vergroten binnen een gezin of vriendengroep. Stand en workshop door Stichting Nabestaan Na Zelddoding Friesland.


Stichting Nabestaan Na Zelfdoding Friesland

Suicidaal en zelfbeschadigend gedrag bij (allochtone) jongeren

'Ik sta nog steeds te trillen op mijn benen, ben weer heel erg geschrokken. Ik heb mezelf op meerdere plekken opengesneden! Ik wil dingen veranderen, maar ik weet niet hoe, ik heb hulp nodig…!!!" Nina, 18 jaar. Suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag is bijna altijd een uiting van een langdurig psychisch lijden, een lage zelfwaardering en het treedt vrijwel altijd op samen met andere problemen.


Marion Ferber, voormalig projectleider SuNa (Suïcide Nazorg), adviseur en trainer 'Suïcidaal- en zelfbeschadigend gedrag' voor onderwijs en zorg. 

Film Het Zwart

Thematiek van eenzaamheid, verwijdering, geen contact, etc wordt indringend in beeld gebracht. Een indringende film gemaakt door Feike Santbergen.

'Het Zwart'

MAALKOP

Wat zou jij vragen aan de boer? Workshop over het vragen naar suïcidaliteit aan de hand van scènes uit de theatervoorstelling MAALKOP: een intieme voorstelling over de ondergang van een jonge boer.


Dinanda Luttikhedde, onderzoek & ontwikkeling PeerGrouP locatietheater Noord-Nederland

Psychische gezondheid onder jongeren

Het aantal zelfdodingen onder jongeren is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Ook rapporteren steeds meer jongeren wel eens na te denken over het beëindigen van hun leven. Tijdens deze workshop worden ervaringsverhalen van een tweetal jongeren verteld in combinatie met de eerste resultaten vanuit onderzoek onder Friese jongeren. In dit onderzoek wordt ingegaan op onderliggende redenen waarover jongeren zich zorgen maken en de behoefte aan ondersteuning hierbij. Ook wordt een inkijk gegeven in het bestaande (hulp)aanbod, binnen het MBO en HBO, en initiatieven die worden ondernomen om aansluiting te vinden bij de doelgroep.  


Nynke Boonstra


Sarah Walburg

Stands

 • Aurora, kenniscentrum voor Zelfdodingspreventie;
 • Rouwnazelfdoding.nl - Hoe bereik je jonge mensen over dit gevoelige onderwerp en hoe ondersteun je hun ouders/ begeleiders.
 • Stichting Nabestaan Na Zelfdoding Friesland;
 • Stand Zelfmoordspel - Het Zelfmoordspel ligt bij deze stand ter inzage en het kan zelfs worden gespeeld. De bedenker van het spel, Wil Witting, kaderhuisarts GGZ bij Medisch Centrum de Poort, is bij de stand aanwezig om toe te lichten en/of te verantwoorden. Speciaal voor de congresgangers wordt het spel aangeboden tegen de gereduceerde prijs van €12,50 (uitsluitend tijdens het congres);
 • Verkoop boek 'Radiostilte' door Roelie de Boer (auteur);
 • Psychische gezondheid onder jongeren - Tijdens het congres wordt ook een workshop gegeven over dit onderwerp;
 • Agrozorgwijzer - Wat de boer niet zegt... Tijdens het congres wordt ook een presentatie gegeven over dit onderwerp; 

  Christel Raaij, Communicatieadviseur Agrozorgwijzer 
 • Lentis in contact - Hier kun je contact maken met iemand die overweegt een einde aan het leven te maken. Je kunt alles vragen en je kunt wellicht ook proberen om de suicide te voorkomen. Hoe doe je dat eigenlijk? Kom langs bij Folkert Bakker en Anne Gietema bij de stand van Lentis;

  Anne Gietema - Geestelijke verzorger Lentis
 • Opvang op de SEH van mensen die een suicidepoging doen - Hoe is de eerste opvang op de SEH en in het ziekenhuis van mensen die een suicidepoging doen. Wat komt daarbij kijken en hoe wordt er beoordeeld. Stand van Medisch Centrum Leeuwarden, door psychiater O.G. Haagsma;

  O.G. Haagsma - Psychiater Medisch Centrum Leeuwarden 
 • IkzoekGod.nl - Samen is beter dan alleen. Op de website www.ikzoekgod.nl staan ervaringsverhalen, verhalen van deskundigen, mogelijkheden voor directe hulp, en achtergronden m.b.t. suïcide. De bezoekers van het congres kunnen bij ons langs lopen en we gaan graag in op vragen die er leven en hoe men in hun eigen kerk om kan gaan met vragen en zorgen rondom zelfdoding. Daarnaast laten we je de website www.ik-wil-dood.nl zien, die specifiek gericht is op de problematiek rondom suïcide;

  Martien van den Helder - Teamleider Ikzoekgod.nl
 • Ervarinsdeskundige inzet bij suicide en suicidepreventie - In deze stand vertellen ervaringsdeskundigen, vanuit hun eigen ervaringen met suïcidaliteit, wat zij kunnen betekenen voor mensen met suïcide/suïcidale gedachten. De ervaringsdeskundigen begeleiden op diverse manieren mensen met suïcidale gedachten en/of hun naasten en nemen u mee in hun opgedane ervaringen. Er wordt ingegaan op verschillende aspecten die van belang zijn bij de inzet van ervaringsdeskundigen, want niet iedere ervaringsdeskundige kan ingezet worden bij suïcidaliteit.

  Koos de Boed - Ervaringsdeskundige Stichting Herstelproces, lxta Noa Leeuwarden en GGz Centraal

Meer informatie over stands en workshops volgt binnenkort. Hou de website in de gaten!

Navigeren naar:
Programma
Presentaties
Sprekers
Locatie
Gatekeeperstraining
Aanmelden

Meer weten?

Direct hulp nodig?