Gatekeeperstraining

Soms zijn mensen zo wanhopig dat ze gedachten hebben om een einde aan hun leven te maken. Deze mensen zoeken niet altijd hulp bij een huisarts of een ggz-instelling: ze denken dat hun situatie hopeloos is en dat ook anderen hen niet kunnen helpen. Soms laten ze wel iets zien van hun ernstige moeilijkheden aan de schoolmentor, thuiszorgmedewerker, wijkagent of huisarts. Ben jij misschien die mentor, medewerker, agent of arts? Wil jij weten wat signalen zijn van suïcidaliteit, hoe je deze herkent én hoe je vervolgens het gesprek kan aangaan? Geef je dan met bijvoorbeeld jouw collega’s op om ook getraind te worden op Wereld Suïcide Preventie dag! Samen met andere groepen professionals geven we op die dag, naast het congres 'Suicide voorkom je samen', alle gatekeepers een podium. Ook voor vrienden, familieleden en kennissen van personen met suïcidale gedachten is de gatekeeperstraining zeer geschikt. 

Doel

Doel van de training is dat je wanhoop en suïcidaliteit beter leert herkennen, mensen goed kunt motiveren om hulp te zoeken en hen ondersteunen om die hulp daadwerkelijk te vinden. We hopen dat mensen met suïcidale gedachten zo de hulp gaan krijgen die ze nodig hebben. Gatekeepers (alle beroepsgroepen die in aanraking komen met mensen die mogelijk niet meer willen leven) openen een deur naar hulp voor mensen die gevaar lopen zichzelf wat aan te doen. Gatekeepertrainingen duren een dagdeel (vier uren) en worden aanbevolen als een effectieve strategie in het voorkomen van suïcide.

Programma

Het programma van een training is in hoofdlijnen als volgt: In het eerste deel van de training worden kennis, attitudes en vaardigheden geactiveerd door het delen van persoonlijke en professionele ervaringen met suïcidaal gedrag. Na deze uitwisseling vindt een eerste oefenronde plaats om te ervaren en te zien tegen welke problemen de deelnemers in de dagelijkse praktijk aanlopen in het contact maken met een suïcidaal persoon. Het tweede deel van de training start met een overzicht van epidemiologie, visie, modellen en belangrijke aandachtspunten vanuit de Richtlijn Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. In deze rondes oefenen deelnemers in het zich eigen maken van de belangrijkste vaardigheden in het spreken met suïcidale mensen en het motiveren om hulp te zoeken. Het derde deel van de training is gericht op het reflecteren op en consolideren van de geleerde vaardigheden. Groepsgewijs worden verwijsroutes en aandachtspunten daarbij uitgewisseld en vastgelegd. Ook de mogelijkheden voor gatekeepers om in de toekomst informatie en ondersteuning middels consultatie te krijgen passeren de revue.

Resultaat

Een getrainde gatekeeper is nog steeds in de eerste plaats mentor, politieagent of bijvoorbeeld thuiszorgmedewerker. Maar daar is bijgekomen dat na de training een gatekeeper zich niet langer onzeker voelt wat te zeggen of hoe te handelen wanneer hij of zij te maken heeft met iemand die wanhopig of suïcidaal is. De gatekeeper is in staat wanhoop en suïcidaliteit beter te herkennen, kan mensen goed motiveren om hulp te zoeken en hen ondersteunen om die hulp daadwerkelijk te vinden. We hopen dat mensen met suïcidale gedachten zo de hulp gaan krijgen die ze nodig hebben. 

Opgeven kan door te mailen naar: secretariaatWSPD@ggzfriesland.nl. De kosten voor het volgen van de gatekeeperstraining als particulier bedragen 50,00 euro per persoon.
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. We gebruiken uw gegevens alleen voor de opgave van de gatekeeperstraining. We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk, na het afronden van de training verwijderen we uw gegevens.

Meer weten?

Direct hulp nodig?