Onderzoekslijnen

Alle onderzoeken binnen GGZ Friesland vallen onder drie onderzoekslijnen. De thema’s van deze onderzoekslijnen passen zowel bij de onderwerpen waar wij ons als onderzoeksafdeling op richten als bij de onderwerpen die we als GGZ Friesland belangrijk vinden, namelijk kwaliteit van zorg, herstel en aandacht voor lichamelijke gezondheid.  

1 Zorgevaluatie en innovatie 

Onder zorgevaluatie en innovatie vallen alle studies waarin interventies ontwikkeld en/of getest worden of behandelvormen geëvalueerd worden. Het kan gaan om studies waarbij data verzameld moeten worden (klinische trials, experimenten), maar ook studies met bestaande data (ROM, zorggebruik, cohorten zoals NESDA, PHAMOUS, GROUP, TRAILS) passen daarbinnen, voor zover het gaat om evaluatie van zorg(inzet). Ook grote multicenter studies als Hamlet (dosisreductie) vallen hieronder. 

2 Herstel 

Onder herstel passen alle studies op het gebied van herstelgericht werken, het onderzoek naar herstelinstrumenten, maar ook de studies over maatschappelijke participatie, zoals de woonschool en het onderzoek naar de social clubs voor ouderen met psychotische of andere psychische kwetsbaarheid. Herstel is het centrale thema van GGZ Friesland; een onderzoekslijn met dit thema benadrukt de aandacht voor herstel ook op onderzoeksgebied.

3 Gezondheid en leefstijl

Gezondheid en leefstijl vormen een belangrijke focus van GGZ Friesland, die daarin inmiddels een traditie heeft opgebouwd met de leefstijltrials LION en ELIPS en de aandacht voor mondgezondheid bij jongeren met een psychotische kwetsbaarheid. Nieuwe initiatieven op gebied van leefstijlonderzoek zijn talrijk, zowel binnen als buiten GGZ Friesland. Ook het onderzoek dat uitgevoerd wordt met data uit het PHAMOUS cohort past hierbij.

Lopende onderzoeken

 

Direct hulp nodig?