Meedoen

Met uw deelname werkt u mee aan de verbetering van de behandeling voor ernstige PTSS. Wel deelnemen of niet deelnemen aan het onderzoek verandert niets aan de behandeling die u krijgt op de traumaverwerkingskliniek. 

Metingen

Wanneer u aangeeft dat u wilt meedoen dan volgt een uitgebreide beginmeting. De beginmeting is feitelijk een gestructureerd interview waarin met behulp van vragenlijsten uw huidige functioneren uitgebreid in kaart wordt gebracht. Ook worden er een aantal vragenlijsten afgenomen die u op de computer invult. De totale eerste meting duurt gemiddeld ongeveer 6 uur. Na de beginmeting wordt bepaald of u kunt deelnemen aan het onderzoek. Het kan dus zijn dat na de beginmeting blijkt dat u niet kan deelnemen aan het onderzoek. U krijgt dan gewoon de standaard behandeling.

Een week voor de start van de behandeling volgt weer een meting en na 12 weken behandeling volgt nog een meting. Vervolgens worden 6 en 12 maanden na het afsluiten van de behandeling herhaalmetingen verricht. De herhaalmetingen zijn minder uitgebreid, duren ongeveer 3,5 uur en zijn vooral gericht op het vaststellen van het effect van de behandeling. Een deel kan op de computer worden ingevuld en een deel bestaat uit een interview met de onderzoeksassistent.

Ook mensen die niet meedoen aan het onderzoek worden op een vergelijkbare manier, maar minder uitgebreid in kaart gebracht voordat ze starten met het behandelprogramma. De vragenlijsten en interviews zijn voor een belangrijk deel al onderdeel van onze vaste routine. 

Deelname is vrijwillig

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt meedoen, hoeft u verder niets te doen en hoeft u niets te tekenen. U krijgt dan gewoon de behandeling die u anders ook zou krijgen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. Uw behandeling gaat door, zoals dat gebruikelijk is. Als u dat niet wilt dan hoeft u niet uit te leggen waarom u wilt stoppen met het onderzoek. Wel vragen we u om uw arts in te lichten over uw besluit om niet meer deel te nemen aan het onderzoek. Als u besluit te stoppen, worden de gegevens die tot dat moment zijn verzameld, gebruikt voor het onderzoek. Als er nieuwe informatie over het onderzoek is die belangrijk voor u is, laat de onderzoeker dit aan u weten. U wordt dan gevraagd of u blijft meedoen.

Aan deelname aan dit onderzoek zijn geen risico's verbonden. Wel kan het zijn dat u het uitgebreide onderzoek vooraf en de herhaalmetingen belastend vindt. Een belangrijk deel van deze metingen horen echter ook al bij de dagelijkse praktijk van de behandelprogramma’s. U krijgt er ook mee te maken krijgen als u niet deelneemt aan dit onderzoek, alleen dan minder uitgebreid.

Wat er van u wordt verwacht
Als u deelneemt aan het onderzoek is het belangrijk dat u de afspraken voor bezoeken nakomt. Wij vragen u contact op te nemen met de onderzoeker:

  • Als u in een ziekenhuis wordt opgenomen of behandeld
  • Als u niet meer wilt meedoen aan het onderzoek
  • Als uw contactgegevens wijzigen

Einde van het onderzoek

Uw deelname aan het onderzoek stopt als:

  • Alle metingen zoals beschreven onder punt 4 voorbij zijn
  • U zelf kiest om te stoppen
  • De onderzoeker het beter voor u vindt om te stoppen

Na het verwerken van alle gegevens informeert de onderzoeker u over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Het kan zijn dat dit een aantal jaren na deelname is.

Meer weten?

Direct hulp nodig?