Privacy

Vertrouwelijkheid van uw gegevens
Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in de lokale onderzoeksinstelling. De gegevens die naar de opdrachtgever en eventuele andere betrokken partijen worden gestuurd bevatten alleen de code, maar niet uw naam of andere gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden.

Toegang tot uw gegevens voor controle
Sommige personen kunnen op de onderzoekslocatie toegang krijgen tot al uw gegevens. Ook tot de gegevens zonder code. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Personen die ter controle inzage krijgen in uw gegevens: de commissie die de veiligheid van het onderzoek in de gaten houdt en een controleur die voor de onderzoeker van het onderzoek werkt. Zij houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven.

Bewaartermijn
Alle studiegegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard tot 15 jaar na het einde van het onderzoek. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Intrekken toestemming
U kunt ook achteraf nog besluiten dat uw gegevens niet meer gebruikt mogen worden.

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens
Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Bij vragen over uw rechten kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor dit onderzoek is dat:
Renee Stelwagen
GGZ Friesland, locatie Hegewier, Sixmastraat 2 8932 PA Leeuwarden
Tel: 06-22666931.
renee.stelwagen@ggzfriesland.nl

Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens raden we u aan eerst contact op te nemen met de research verpleegkundige, Renee Stelwagen U kunt ook contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling Regina Valk (via Renee Stelwagen) of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer weten?

Direct hulp nodig?