Raad van Toezicht GGZ Friesland

Voorzitter [vanaf 01-01-19]
Mevr. Mr. E.E. van 't Hof MBA
Hoofd- en nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht van Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotel
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Synaeda B.V.

Eerste benoeming 11 september 2017
Termijn: 4 jaar
Aftreden/herkiesbaar: september 2021
Herbenoemd: 1 september 2021
Aftreden: september 2025
 

Vicevoorzitter
Dhr. drs. ing. G. Jaarsma
Hoofd- en nevenfuncties:

 • Voorzitter Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) tot sept 2021
 • Voorzitter Pensioenfederatie m.i.v. september 2021
 • Voorzitter Stichting PayOK
 • Voorzitter Raad voor Certificering SRCM
 • Voorzitter Raad van Commissarissen van Omrop Fryslân
 • Voorzitter Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet (Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 • Lid Overleg Orgaan Employer Support Reservisten (Ministerie van Defensie)
 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen van Caparis NV
 • Voorzitter Raad van Toezicht ROC Friese Poort
 • Lid Raad van Commissarissen Synaeda B.V.

Eerste benoeming 1 januari 2019 Termijn: 4 jaar Aftreden/herkiesbaar: december 2022
Herbenoemd: 1 januari 2023
Aftreden: december 2026
 

Dhr. Ir. P.M. van Rooij
Hoofd- en nevenfuncties:

 • Directeur van de Landelijke Huisartsen Vereniging
 • Bestuurslid Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
 • Lid ledenraad Vogelbescherming Nederland
 • Bestuurslid [voorzitter] van de stichting PROFclass beëindigd per 21 maart 2021
 • Voorzitter van de stichting Medicatie Verificatieorganisatie Apotheekhoudenden
 • Bestuurslid van de stichting Werkgelegenheid Geneeskundigen
 • Lid Raad van Commissarissen Synaeda B.V.

Eerste benoeming 11 september 2017
Termijn: 4 jaar
Aftreden/herkiesbaar: september 2021
Herbenoemd: 1 september 2021
Aftreden: september 2025
 

Mevr. Ir. H. Rijnhart
Hoofd- en nevenfuncties:

 • Datamanager/Projectleider en Research Medisch Centrum Leeuwarden
 • Lid Raad van Commissarissen Synaeda B.V.

Eerste benoeming 15 november 2016
Termijn: 4 jaar
Aftreden/herkiesbaar: november 2020
Herbenoemd: 15 november 2020
Aftreden: november 2024
 

Dhr. drs. R. Mentjox
Hoofd- en nevenfuncties:

 • Lid klachtencommissie GGZ Centraal
 • Eigenaar Mentjox-Zorgconsult
 • Lid Raad van Commissarissen Synaeda B.V.

Eerste benoeming 25 februari 2019 Termijn: 4 jaar Aftreden/herkiesbaar: februari 2023
Herbenoemd: 25 februari 2023
Aftreden: februari 2027
 

Dhr. E.A. de Boer MBA
Hoofd- en nevenfuncties:

 • Hoofd Enterprise Risk Management Univé Verzekeringen
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Nij Smellinghe
 • Lid Raad van Commissarissen Caparis
 • Lid Raad van Commissarissen Synaeda B.V.

Eerste benoeming 1 september 2020
Termijn: 4 jaar
Aftreden/herkiesbaar: september 2024

Meer weten?

Direct hulp nodig?