Registratie van vrijwilligersgegevens

GGZ Friesland verwerkt de NAW-(naam, adres en woonplaats)gegevens van vrijwilligers. De grondslag hiervoor is het contract dat gesloten wordt met de vrijwilliger. Het doel van deze registratie is om contact op te kunnen nemen met de vrijwilligers. Zodra een vrijwilliger ophoudt met zijn werkzaamheden bij GGZ Friesland, worden de gegevens vernietigd. Mocht u het niet eens zijn met de registratie of gebruik willen maken van uw rechten dan kun u dit aangeven bij uw contactpersoon van GGZ Friesland of via het Privacy-contactformulier.

Meer weten?

Direct hulp nodig?