Registratie van medewerkersgegevens

Voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden persoonsgegevens geregistreerd van onze medewerkers. Het doel hiervan is het uitvoeren van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst.

Voor het uitoefenen van uw rechten zoals inzage, rectificatie, etc. kunt u rechtstreeks terecht in het elektronisch personeelsdossier via Talent en Salaris. Of u kunt uw verzoek indienen bij uw leidinggevende.

Meer informatie over de verwerking van medewerkersgegevens en de bewaartermijnen kunnen medewerkers teruglezen in het beleidsdocument ‘Personeelsdossier’ in het Kwaliteitshandboek. Hebt u niet de rechten om het beleidsdocument te openen dan kunt u op het Privacy-contactformulier aangeven dat u het beleid over persoonsgegevens voor medewerkers wilt ontvangen.

Meer weten?

Direct hulp nodig?