Registratie ten behoeve van onderzoeken

Wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsonderzoek is van groot belang voor het op peil houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de zorg, het werven van nieuwe medewerkers met ambitie en de versterking van de positie van onze organisatie in de markt. De volgende typen onderzoek worden uitgevoerd door GGZ Friesland.

Ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsonderzoek op het gebied van de gezondheidszorg
voert GGZ Friesland de volgende onderzoeken uit:

  1. Wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsonderzoek met gebruik van geanonimiseerde gegevens. De gegevens zijn in dit geval niet herleidbaar tot u als (ex-)patiënt.
  2. Wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsonderzoek met gebruik van gepseudonimiseerde gegevens (artikel 7:458 lid 1 sub b van de WBGO). Hierbij zijn de gegevens via een omweg mogelijk herleidbaar tot u als (ex-)patiënt. Indien u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor deze onderzoeken dan kunt u dit via het Privacy-contactformulier aangeven.
  3. Wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsonderzoek met gebruik van gegevens inclusief persoonsgegevens. Deze gegevens zijn dus gemakkelijk herleidbaar u. Voor het uitvoeren van dit onderzoek vragen wij u om uitdrukkelijke toestemming voor dit specifiek omschreven onderzoek. Als u achteraf uw toestemming wilt intrekken dan kunt u dit bij uw contactpersoon of via het Privacy-contactformulier aangeven. 

Meer weten?

Direct hulp nodig?