Registratie door middel van cameratoezicht

GGZ Friesland is terughoudend met het inzetten van cameratoezicht en met name toezicht waarbij de beelden opgenomen en bewaard worden. De volgende typen cameratoezicht kunnen worden onderscheiden waarbij camerabeelden worden opgenomen:

  • Toezicht op een terrein van GGZ Friesland. Het doel is de veiligheid van personen en zaken. De grondslag is het gerechtvaardigd belang. Dit cameratoezicht is namelijk aantoonbaar noodzakelijk op sommige locaties om personen en zaken een veilige omgeving te bieden. Opnames van dit toezicht worden maximaal vier weken bewaard en zo mogelijk korter.
  • Als onderdeel van de behandeling. Het doel is ter aanvulling op de behandeling. De grondslag is toestemming van patiënt en medewerker. De bewaartermijn is zo kort mogelijk en wordt vóór het verstrekken van de toestemming aan betrokkenen medegedeeld.
  • Onderwijs en intervisie. De grondslag is toestemming van patiënt en medewerker. De bewaartermijn is zo kort mogelijk en wordt vóór het verstrekken van de toestemming aan betrokkenen medegedeeld.
  • Op de werkplek buiten werktijden. Het doel is de beveiliging. De grondslag is het gerechtvaardigd belang. Opnames worden maximaal vier weken bewaard.
  • Geheim toezicht. Doel is het vermoeden van strafbare feiten opsporen. De grondslag is het gerechtvaardigd belang. Uitvoering gaat conform de daarvoor geldende strikte eisen. Opnames worden maximaal vier weken bewaard.

Mocht u vragen of klachten hebben over het cameratoezicht dan kunt u terecht bij uw regiebehandelaar of contact opnemen via het Privacy-contactformulier.

Meer weten?

Direct hulp nodig?