Wij geven advies!

Op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen (WMCZ) heeft de cliëntenraad adviesrecht als het gaat om beleidswijzigingen, die voor de jou van belang zijn. Om een goed advies te kunnen geven, verzamelen we informatie. Deze informatie bespreken we in de raad. Samen komen we tot een standpunt en geven dit weer in een schriftelijk advies. Dat wordt meegenomen in de besluitvorming door de directies en de Raad van Bestuur.

Bron: "KansPlus en LSR"

Direct hulp nodig?