Wat doen we met jouw inbreng?

Als cliëntenraad bespreken we jouw en onze ervaringen en ideeën met behandelteams, managers, directieleden, bestuurders en toezichthouders. Ook met partijen als zorgverzekeraars en gemeenten gaan we in gesprek. We nemen daarnaast deel aan projecten en werkgroepen met onderwerpen die jou als cliënt van GGZ Friesland aangaan en onderhouden contact met landelijke cliëntenorganisaties.      

Lekker Ite, een praktijkvoorbeeld
Op het GGZ-terrein in Franeker klaagden de cliënten over de smaakloze maaltijden en veel te kleine porties. In een evaluatie waar de cliëntenraad bij betrokken was, kwam de ontevredenheid aan het licht. Er werd besloten, dat het beter moest. Een paar raadsleden en een verpleegkundige werden uitgenodigd voor een proeverij. Twee leveranciers van maaltijden boden hen een maaltijd aan. Je wist niet van wiens maaltijd je zat te eten. Met het bedrijf, dat de meeste punten kreeg, werd een contract voor 5 jaar afgesloten. De aanschaf van nieuwe genereerovens zorgde ervoor, dat de maaltijden voortaan op de goede temperatuur konden worden opgediend. De porties werden aangepast. Eindelijk kon in Franeker "Lekker ite!" worden gezegd.

Direct hulp nodig?