Waarom een cliëntenraad?

GGZ Friesland heeft op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen (WMCZ) de verplichting een cliëntenraad te hebben.

Deze cliëntenraad heeft een aantal kerntaken:

  • Algemene belangenbehartiging voor cliënten
  • Contact met cliënten
  • Zeggenschap cliënten bevorderen
  • Cliëntenperspectief en ervaringsdeskundigheid bevorderen
  • Adviseren in beleidszaken  

Bij individuele vragen en klachten over de zorgverlening kan je terecht bij de PVP (Patiënt Vertrouwens Persoon). Wanneer je behandeld wordt in de geestelijke gezondheidzorg, heb je recht op de ondersteuning van een PVP. Bijvoorbeeld over de manier waarop men met je omgaat. De PVP is niet in dienst van de zorginstelling waar je behandeld wordt, maar van een onafhankelijke Stichting. Voor meer informatie https://www.pvp.nl

Bij individuele vragen en klachten kan je ook terecht bij een klachtenfunctionaris. Dit is een medewerker waarbij je kunt binnenlopen, die je kunt bellen of e-mailen als je ontevreden bent of een klacht hebt over de zorgverlening. De hulp van een klachtenfunctionaris is gratis.
Alle zorgaanbieders moeten over een klachtenfunctionaris beschikken.
Dit staat in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ). Een   klachtenfunctionaris helpt je bij het vinden van een zo goed mogelijke oplossing van de klacht voor jou, maar óók voor de zorgaanbieder. Voor meer informatie https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl

Direct hulp nodig?