Waarom een cliëntenraad?

GGZ Friesland heeft op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen (WMCZ) de verplichting een cliëntenraad te hebben.

De cliëntenraad heeft een aantal kerntaken:

  • Algemene belangenbehartiging voor cliënten
  • Contact met cliënten
  • Zeggenschap cliënten bevorderen
  • Cliëntenperspectief en ervaringsdeskundigheid bevorderen
  • Adviseren in beleidszaken  

De Cliëntenraad houdt zich bezig met de collectieve belangenbehartiging van cliënten. Wij vinden het belangrijk dat je weet waar je terecht kunt met individuele vragen en/of klachten. Alle cliënten, maar ook familie en naasten, kunnen hun klachten kenbaar maken via de klachtenprocedure van GGZ Friesland. Meer informatie hierover staat op de website van GGZ Friesland: klik hier.

Valt uw zorg onder de Wvggz, dan hebt u ook recht op advies en bijstand van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).
T: 0900 - 444 8888  (ma t/m vr van 10.00 - 16.00uur & za van 13.00 - 16.00 uur) 
E: helpdesk@pvp.nl
W: www.pvp.nl

Meer weten wat de pvp voor jou kan betekenen? Bekijk dan deze video.

Zorg die onder de Wvggz valt: u verblijft in een ggz-instelling of u krijgt (binnenkort) verplichte zorg thuis of bij een ggz-instelling. Bij individuele vragen en klachten kan je ook terecht bij een klachtenfunctionaris. Dit is een medewerker waarbij je kunt binnenlopen, die je kunt bellen of e-mailen als je ontevreden bent of een klacht hebt over de zorgverlening. De hulp van een klachtenfunctionaris is gratis. Alle zorgaanbieders moeten over een klachtenfunctionaris beschikken. Dit staat in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ). Een klachtenfunctionaris helpt je bij het vinden van een zo goed mogelijke oplossing van de klacht voor jou, maar óók voor de zorgaanbieder.
Voor meer informatie: https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl.

Direct hulp nodig?