Enquete: Zorg op afstand

Zorg op afstand werd (en is) door de coronatijd een wezenlijk onderdeel van de behandelingen bij GGZ Friesland en zijn onderdelen. Ook u heeft er misschien al mee te maken gehad. De Cliëntenraad zette daarom medio 2020 een enquête uit onder medewerkers en cliënten van GGZ Friesland en zijn onderdelen. Enkele honderden respondenten vulden de enquête in. Het leverde interessante resultaten op. 

Via deze weg delen we die graag met u als respondent. De uitkomsten zijn onderaan deze pagina in zowel beknopte als uitgebreide variant te downloaden.

Inzicht

De enquête werd uitgezet om een gedegen beeld te krijgen van de ervaringen met zorg op afstand. De Cliëntenraad wil iedereen die heeft bijgedragen aan de enquête bedanken voor de medewerking. Op deze wijze maken we samen de zorg nog beter. En we krijgen zodoende ook beter inzicht in de mogelijkheden en struikelblokken bij het verlenen van zorg op afstand.

Conclusies en aanbevelingen

De Cliëntenraad doet conclusies en aanbevelingen en heeft alle cijfers in grafieken samengesteld in een overzichtelijke pdf. Er is zowel een beknopte als uitgebreide versie beschikbaar. Die kunt u openen, opslaan en/of printen. 

Rest ons nog u opnieuw hartelijk dank te zeggen voor uw deelname aan de enquête. 

Direct hulp nodig?