FACT Jeugd

Binnen gezinnen zijn er jongeren die geen aansluiting vinden bij reguliere hulpverlening, maar die wel intensieve hulp nodig hebben. Ze hebben vaak te maken met psychiatrische klachten, een licht verstandelijke beperking, een verslaving, financiële problemen, woonproblemen, weinig sociale contacten, veel schoolverzuim, werkeloosheid of een combinatie hiervan. Door deze meervoudige en complexe problematiek, is hun draagkracht ernstig verstoord. Tegelijkertijd mijden ze zorg en maakt de omgeving zich ernstig zorgen over deze jongeren.

De multidisciplinaire teams van FACT Jeugd Fryslân pakken deze signalen op. Ze reiken jongeren de helpende hand door ze actief op te zoeken in hun eigen omgeving. Het team probeert hun vertrouwen te winnen en samen
op zoek te gaan naar de hulp die ze nodig hebben. Door kennis en ervaring te bundelen vanuit GGZ Friesland, VNN en Reik, kunnen de teams jongeren op meerdere levensgebieden verder helpen. Een team van FACT Jeugd Fryslân bestaat onder andere uit casemanagers, een psychiater, een systeemtherapeut, een orthopedagoog, een verpleegkundige, een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en een ervaringsdeskundige. Het doel van FACT Jeugd Fryslân is stabiliseren, behandelen en begeleiden naar reguliere zorg. Hierbij zijn het (terug)winnen van vertrouwen, het aanbieden van psychosociale zorg en het behandelen van psychische klachten en verslaving belangrijke pijlers.

 

Voor wie is FACT Jeugd Fryslân?

FACT Jeugd Fryslân is er voor Friese jongeren tussen de 15 en 25 jaar:

  • met meervoudige problematiek;
  • met verstoorde draagkracht;
  • die zorg mijden of geen aansluiting vinden bij reguliere jeugdhulpverlening.

 

Wat willen we bereiken?

FACT Jeugd Frysla^n wil dat jongeren weer grip krijgen op hun eigen leven. Dat ze weer naar school gaan, werken, zelfstandig zijn en op een plezierige manier hun vrije tijd doorbrengen. De behandeling is gericht op het benutten en versterken van de eigen kracht. De ontwikkeling van de jongere staat centraal. In de teams van FACT Jeugd Frysla^n werken hulpverleners samen met e´e´n doel: dat er echt iets verandert in het leven van de jongeren.

  

Zo gaan wij te werk

Bij een aanmelding wordt eerst beoordeeld of zorg vanuit FACT Jeugd Fryslân passend en nodig is. Is dat het geval, dan krijgt de jongere hulp vanuit de teams volgens de FACT-methodiek. Er wordt een casemanager aan de jongere en zijn systeem gekoppeld en samen worden er goede afspraken gemaakt over samenwerking en regie. Vervolgens wordt er op basis van de voorliggende problematiek en diagnostiek een integraal plan opgesteld. FACT Jeugd Fryslân biedt hulp op diverse gebieden en hanteert verschillende behandelmethodes, waaronder:

  • behandeling op het gebied van verslaving
  • presentiebenadering
  • motiverende gespreksvoering
  • cognitieve gedragstherapie
  • systeemtherapie
  • IQ-test
  • traumabehandeling

Doordat FACT Jeugd Fryslân een samenwerking is tussen GGZ Friesland, VNN en Reik is het naast deze behandel- methodes mogelijk om aanvullende specifieke behandelingen te geven. Het streven is de hulp ambulant uit te voeren en hiermee opnames te voorkomen.

Direct hulp nodig?