Lotgenotencontact

Er zijn verschillende organisaties die zich richten op familieleden van patiënten met een psychiatrische stoornis. Zo kun je contact zoeken met lotgenoten. Hieronder een aantal websites waar informatie te vinden is.

 • www.naastencentraal.nl 
  Landelijke stichting die zich inzet voor familieleden, partners en direct betrokkenen van mensen met een psychiatrische stoornis.
 • www.mantelzorg.nl 
  MantelzorgNL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste. Samen met bijna 400 aangesloten organisaties geven ze advies en steun aan mantelzorgers.
 • www.mindplatform.nl 
  Landelijk Platform voor patiënten en familieorganisaties in de GGZ.
 • www.balansdigitaal.nl 
  Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, onder meer ADHD, dyslexie en PDD-NOS.
 • www.plusminus.nl/lotgenotencontact 
  Landelijke vereniging voor patiënten met een manisch-depressieve stoornis (VMDB) en hun direct betrokkenen.  
 • www.ypsilon.org   
  Landelijke vereniging voor familieleden en naastbetrokkenen van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. 
 • www.kopstoring.nl  
  Website voor jongeren van ouders met psychische- of verslavingsproblemen.  
 • www.naasteninkracht.nl  
  Deze website krijg je als familie van iemand met psychische kwetsbaarheid informatie, tips, inspiratie en steun. 
 • www.al-anon.nl  
  Een zelfhulporganisatie voor familie (partners/kinderen/vrienden) van iemand met een alcoholverslaving. 
 • www.caleidoscoop.nl  
  Vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis. 
 • www.mindblue.nl  
  Landelijke stichting voor mensen met een depressie en hun direct betrokkene.  
 • www.autisme.nl  
  De belangenvereniging voor mensen met autisme en hun naasten.  
 • www.stichtingborderline.nl 
  Landelijke organisatie die de belangen van mensen met een borderline stoornis behartigt. Biedt ook informatie aan naasten. 
 • www.stichtingkiem.nl  
  Website voor en door mensen met een eetstoornis. Ook bedoeld voor hun families, partners en vrienden. 
 • www.zelfbeschadiging.nl  
  Landelijke organisatie van lotgenoten die zichzelf beschadigen of beschadigd hebben. Ook voor familie en naasten. 
 • www.stjoer.frl  
  Stjoer staat voor het stuur in eigen handen nemen als je te maken hebt met een psychische- en/of sociale kwetsbaarheid. Ze hebben lotgenotengroepen voor familie en naasten.  

Direct naar

Ik maak me zorgen
An Error occured for component componentButton, the error is Object reference not set to an instance of an object., stacktrace at AspNetCore.Views_Partials_blocklist_Components_ComponentButton.ExecuteAsync() in d:\www\um-ggzfriesland--3\www\Views\Partials\blocklist\Components\ComponentButton.cshtml:line 33 at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering.HtmlHelperPartialExtensions.Partial(IHtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData) at Umbraco.Extensions.CacheHelperExtensions.<>c__DisplayClass0_0.b__0() at Umbraco.Extensions.AppCacheExtensions.<>c__DisplayClass0_0`1.b__0() at Umbraco.Cms.Core.Cache.SafeLazy.<>c__DisplayClass1_0.b__0() --- End of stack trace from previous location --- at Umbraco.Cms.Core.Cache.ObjectCacheAppCache.Get(String key, Func`1 factory, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, String[] dependentFiles) at Umbraco.Extensions.AppCacheExtensions.GetCacheItem[T](IAppPolicyCache provider, String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, String[] dependentFiles) at Umbraco.Extensions.HtmlHelperRenderExtensions.CachedPartialAsync(IHtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, TimeSpan cacheTimeout, Boolean cacheByPage, Boolean cacheByMember, ViewDataDictionary viewData, Func`3 contextualKeyBuilder) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.CachedPartialForBlockListElementAsync(IHtmlHelper htmlHelper, ViewDataDictionary viewData, BlockListItem component, String viewPath, Int32 cacheTimeoutInMinutes, String uniqueKey, Boolean cacheByMember) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.GetCachedHtmlForBlockListElementAsync(IHtmlHelper htmlHelper, ViewDataDictionary viewData, BlockListItem component, String contentTypeAlias, StringBuilder componentsHtml) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.GetCachedHtmlForBlockListElementAsync(IHtmlHelper htmlHelper, ViewDataDictionary viewData, BlockListItem component, String contentTypeAlias, StringBuilder componentsHtml) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.RenderComponentsAsync(IUmbracoContext context, IHtmlHelper htmlHelper, IViewComponentHelper viewComponentHelper, BlockListModel components, ViewDataDictionary viewData, IDictionary`2 optionalAlternativeViews)