Wat kan ik doen?

Het kan lastig zijn als iemand in je omgeving psychische klachten heeft. Je kunt je machteloos voelen of bent bang wat er komen gaat. Op deze pagina vind je alles wat GGZ Friesland voor familie en naasten doet.

Cursusaanbod

Wij bieden regelmatig trainingen en cursussen aan voor familie en naasten. Op deze pagina vind je een overzicht van alle cursussen.

Lees verder

Mantelzorg

We vinden het belangrijk om tijdens de behandeling samen te werken met de mensen dicht bij de patiënt. Dat kan familie zijn, maar ook goede vrienden en andere naastbetrokkenen.

Lees verder

Familie-ervaringsdeskundige

Hoe is het om familielid of naaste te zijn van een patiënt van GGZ Friesland? Hoe ga jij om met de situatie? Bij GGZ Friesland werken familie-ervaringsdeskundigen. Zij ondersteunen familie en naasten van patiënten. Dat doen ze vanuit hun eigen ervaring als familielid van een patiënt.

Lees verder

Familieraad

Als iemand die je kent voor behandeling of opname naar GGZ Friesland gaat, is dat een heftige gebeurtenis. In de eerste plaats natuurlijk voor die persoon zelf, maar ook voor familie en vrienden. Het is daarom van groot belang om ook hen een stem te geven. Dat is wat wij als Familieraad van GGZ Friesland doen.

Lees verder

Lotgenotencontact

Er zijn verschillende organisaties die zich richten op familieleden van patiënten met een psychiatrische stoornis. Zo kun je contact zoeken met lotgenoten.

Lees verder

Zelfmoordpreventie

In Nederland kiezen jaarlijks nog steeds veel mensen voor zelfmoord. Wij vinden dat niemand het verdient om eenzaam en wanhopig te sterven. Daarom is het belangrijk dat we zelfmoord bespreekbaar maken. Als je zelf denkt ‘het hoeft voor mij niet meer’

Lees verder

Familie- en naastenbeleid

Wij zien familie en naasten als partner in de zorg. Samen helpen we diegene die je goed kent op weg naar zijn of haar herstel. Ons motto is dan ook ‘wie zorgt, praat mee’. GGZ Friesland heeft een familie- en naastenbeleid. In dit beleid staat hoe we bij de behandeling van een patiënt samenwerken met mensen uit zijn of haar omgeving.

Lees verder

Familievertrouwenspersoon

Als familielid of naaste van een patiënt van GGZ Friesland kun je hulp krijgen van de familievertrouwenspersoon. Haar naam is Jettie Zijlstra.

Lees verder

Heb je hulp nodig?

Neem dan contact met op je huisarts. Je huisarts verwijst je door naar GGZ Friesland. Je kunt jezelf niet aanmelden voor een behandeling.

Veelgestelde vragen

Een familielid of naaste van me is aangemeld. Wanneer krijgen we bericht voor de eerste afspraak?

We verwerken de aanmelding zo snel mogelijk. We nodigen diegene eerst uit voor een intakegesprek. In het intakegesprek bespreken we de klachten en bepalen we hoe en waar we iemand het beste kunnen behandelen. We vragen meestal om voor het gesprek een vragenlijst in te vullen.

Het gaat niet goed met iemand die ik ken. Ik maak me hier zorgen over. Kan ik een afspraak maken?

Neem contact op met je huisarts als je je zorgen maakt om iemands psychische gezondheid. De huisarts kan GGZ Friesland inschakelen als dat nodig is.