Op deze pagina

Familieraad

Als iemand die je kent voor behandeling of opname naar GGZ Friesland gaat, is dat een heftige gebeurtenis. In de eerste plaats natuurlijk voor die persoon zelf, maar ook voor familie en vrienden. Het is daarom van groot belang om ook hen een stem te geven. Dat is wat wij als familieraad van GGZ Friesland doen.  

Direct naar

Ik maak me zorgen
An Error occured for component componentButton, the error is Object reference not set to an instance of an object., stacktrace at AspNetCore.Views_Partials_blocklist_Components_ComponentButton.ExecuteAsync() in d:\www\um-ggzfriesland--3\www\Views\Partials\blocklist\Components\ComponentButton.cshtml:line 33 at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering.HtmlHelperPartialExtensions.Partial(IHtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData) at Umbraco.Extensions.CacheHelperExtensions.<>c__DisplayClass0_0.b__0() at Umbraco.Extensions.AppCacheExtensions.<>c__DisplayClass0_0`1.b__0() at Umbraco.Cms.Core.Cache.SafeLazy.<>c__DisplayClass1_0.b__0() --- End of stack trace from previous location --- at Umbraco.Cms.Core.Cache.ObjectCacheAppCache.Get(String key, Func`1 factory, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, String[] dependentFiles) at Umbraco.Extensions.AppCacheExtensions.GetCacheItem[T](IAppPolicyCache provider, String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, String[] dependentFiles) at Umbraco.Extensions.HtmlHelperRenderExtensions.CachedPartialAsync(IHtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, TimeSpan cacheTimeout, Boolean cacheByPage, Boolean cacheByMember, ViewDataDictionary viewData, Func`3 contextualKeyBuilder) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.CachedPartialForBlockListElementAsync(IHtmlHelper htmlHelper, ViewDataDictionary viewData, BlockListItem component, String viewPath, Int32 cacheTimeoutInMinutes, String uniqueKey, Boolean cacheByMember) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.GetCachedHtmlForBlockListElementAsync(IHtmlHelper htmlHelper, ViewDataDictionary viewData, BlockListItem component, String contentTypeAlias, StringBuilder componentsHtml) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.GetCachedHtmlForBlockListElementAsync(IHtmlHelper htmlHelper, ViewDataDictionary viewData, BlockListItem component, String contentTypeAlias, StringBuilder componentsHtml) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.RenderComponentsAsync(IUmbracoContext context, IHtmlHelper htmlHelper, IViewComponentHelper viewComponentHelper, BlockListModel components, ViewDataDictionary viewData, IDictionary`2 optionalAlternativeViews)

Dit doen we als familieraad

De familieraad praat op verschillende niveaus mee over het familiebeleid binnen GGZ Friesland. We geven advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor patiënten en hun familie en naasten. GGZ Friesland hecht veel waarde aan de inbreng van de familieraad. 

De samenwerking met familie en naasten is belangrijk voor het herstel van de patiënt. Dat vindt ook GGZ Friesland. Daarom is dit vastgelegd in het familiebeleid. Wij zetten ons als familieraad in voor goede uitvoering van dit familiebeleid. Daarnaast blijven we ervoor pleiten dat familie en naasten goede informatie krijgen over behandeling.    

Wie zitten er in de familieraad?

Onze familieraad bestaat uit familieleden, vrienden en naastbetrokkenen van patiënten van GGZ Friesland. Daarnaast zitten er mensen in de familieraad die geen directe band met een patiënt hebben. Zij zitten in de raad omdat ze de rol en positie van naastbetrokken belangrijk vinden. Hier zetten zij zich graag voor in. 

Lid worden

Om dit belangrijke werk te blijven doen, zoekt onze familieraad extra leden. Dus wil je meedenken en meepraten over beleidszaken binnen GGZ Friesland? En wil je zo opkomen voor de belangen een naastbetrokkenen van patiënten? Meld je dan aan. 

Neem voor meer informatie contact op met Joan Siep-Drent, coach/adviseur van de familieraad. Telefoonnummer: 058-2849831 (ma t/m do tussen 9.00 en 12.00 uur) of via familieraad@ggzfriesland.nl.  
 

Folders