Op deze pagina

Familie- en naastenbeleid

Wij zien familie en naasten als partner in de zorg. Samen helpen we diegene die je goed kent op weg naar zijn of haar herstel. Ons motto is dan ook ‘wie zorgt, praat mee’. GGZ Friesland heeft een familie- en naastenbeleid. In dit beleid staat hoe we bij de behandeling van een patiënt samenwerken met mensen uit zijn of haar omgeving. 

Direct naar

Ik maak me zorgen
An Error occured for component componentButton, the error is Object reference not set to an instance of an object., stacktrace at AspNetCore.Views_Partials_blocklist_Components_ComponentButton.ExecuteAsync() in d:\www\um-ggzfriesland--3\www\Views\Partials\blocklist\Components\ComponentButton.cshtml:line 33 at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering.HtmlHelperPartialExtensions.Partial(IHtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData) at Umbraco.Extensions.CacheHelperExtensions.<>c__DisplayClass0_0.b__0() at Umbraco.Extensions.AppCacheExtensions.<>c__DisplayClass0_0`1.b__0() at Umbraco.Cms.Core.Cache.SafeLazy.<>c__DisplayClass1_0.b__0() --- End of stack trace from previous location --- at Umbraco.Cms.Core.Cache.ObjectCacheAppCache.Get(String key, Func`1 factory, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, String[] dependentFiles) at Umbraco.Extensions.AppCacheExtensions.GetCacheItem[T](IAppPolicyCache provider, String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, String[] dependentFiles) at Umbraco.Extensions.HtmlHelperRenderExtensions.CachedPartialAsync(IHtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, TimeSpan cacheTimeout, Boolean cacheByPage, Boolean cacheByMember, ViewDataDictionary viewData, Func`3 contextualKeyBuilder) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.CachedPartialForBlockListElementAsync(IHtmlHelper htmlHelper, ViewDataDictionary viewData, BlockListItem component, String viewPath, Int32 cacheTimeoutInMinutes, String uniqueKey, Boolean cacheByMember) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.GetCachedHtmlForBlockListElementAsync(IHtmlHelper htmlHelper, ViewDataDictionary viewData, BlockListItem component, String contentTypeAlias, StringBuilder componentsHtml) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.GetCachedHtmlForBlockListElementAsync(IHtmlHelper htmlHelper, ViewDataDictionary viewData, BlockListItem component, String contentTypeAlias, StringBuilder componentsHtml) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.RenderComponentsAsync(IUmbracoContext context, IHtmlHelper htmlHelper, IViewComponentHelper viewComponentHelper, BlockListModel components, ViewDataDictionary viewData, IDictionary`2 optionalAlternativeViews)

Contact

Als familielid of naaste kun je helpen bij het herstel van diegene die hulp nodig heeft. We vinden het dan ook belangrijk om goed contact met elkaar te houden. We begrijpen de lastige situatie waar ook jij in zit. Daarom bespreken we goed wat we van elkaar kunnen verwachten.  

We maken afspraken over wie je contactpersoon is op de afdeling. En wanneer je de afdeling of de hulpverleners kunt bereiken. Deze afspraken komen in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van de patiënt.  

Zo kun je helpen bij de behandeling

Wij vragen jou als familielid of naaste om mee te praten in het intake- of opnamegesprek. Als dit niet lukt, nodigen we je uit om later langs te komen voor een gesprek. Dat doen we binnen twee weken na het begin van de behandeling.  

We vragen je dan onder andere naar de achtergrond van de patiënt. Dit helpt om beter te onderzoeken wat er aan de hand is. We praten welke aandacht en steun de patiënt nodig heeft van het thuisfront. Als er kinderen betrokken zijn, bespreken we ook welke aandacht en steun zij nodig hebben.  

Afspraken

We maken daarnaast afspraken welke informatie je krijgt bij veranderingen in de behandeling. Een voorbeeld hiervan is als een patiënt andere medicijnen krijgt. Of als er een crisissituatie is. Deze afspraken zetten we in het herstelplan van de patiënt.  

Welke informatie je als familielid of naaste krijgt, bespreken we ook met de patiënt. Deze afspraken komen in het EPD. 

Informatie voor familie en naasten

Je krijgt van ons informatie over verschillende zaken. Zo houden we je op de hoogte van het familiebeleid. We vertellen over de familievertrouwenspersoon en de andere manieren van ondersteuning. Ook laten we weten hoe je een klacht kunt doorgeven.  

We geven daarnaast voorlichting over de stoornissen aan familie en bekenden. Ook vragen we wat je verder nog nodig hebt aan ondersteuning. 

Onderzoek

Om familie en naasten zo goed mogelijk te kunnen blijven ondersteunen, vragen wij je hoe contact met GGZ Friesland is. Dit doen we op verschillende momenten en manieren. De resultaten gebruiken wij om verbeteringen door te voeren.

Downloads