Op deze pagina

Familievertrouwenspersoon

Als familielid of naaste van een patiënt van GGZ Friesland kun je hulp krijgen van de familievertrouwenspersoon. Haar naam is Jettie Zijlstra.  

De familievertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ze is niet in dienst van GGZ Friesland, maar van de Landelijke Stichting Familie Vertrouwenspersonen (LSFVP). Haar hulp is gratis voor familie en naasten. 

Direct naar

Ik maak me zorgen
An Error occured for component componentButton, the error is Object reference not set to an instance of an object., stacktrace at AspNetCore.Views_Partials_blocklist_Components_ComponentButton.ExecuteAsync() in d:\www\um-ggzfriesland--3\www\Views\Partials\blocklist\Components\ComponentButton.cshtml:line 33 at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering.HtmlHelperPartialExtensions.Partial(IHtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData) at Umbraco.Extensions.CacheHelperExtensions.<>c__DisplayClass0_0.b__0() at Umbraco.Extensions.AppCacheExtensions.<>c__DisplayClass0_0`1.b__0() at Umbraco.Cms.Core.Cache.SafeLazy.<>c__DisplayClass1_0.b__0() --- End of stack trace from previous location --- at Umbraco.Cms.Core.Cache.ObjectCacheAppCache.Get(String key, Func`1 factory, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, String[] dependentFiles) at Umbraco.Extensions.AppCacheExtensions.GetCacheItem[T](IAppPolicyCache provider, String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, String[] dependentFiles) at Umbraco.Extensions.HtmlHelperRenderExtensions.CachedPartialAsync(IHtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, TimeSpan cacheTimeout, Boolean cacheByPage, Boolean cacheByMember, ViewDataDictionary viewData, Func`3 contextualKeyBuilder) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.CachedPartialForBlockListElementAsync(IHtmlHelper htmlHelper, ViewDataDictionary viewData, BlockListItem component, String viewPath, Int32 cacheTimeoutInMinutes, String uniqueKey, Boolean cacheByMember) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.GetCachedHtmlForBlockListElementAsync(IHtmlHelper htmlHelper, ViewDataDictionary viewData, BlockListItem component, String contentTypeAlias, StringBuilder componentsHtml) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.GetCachedHtmlForBlockListElementAsync(IHtmlHelper htmlHelper, ViewDataDictionary viewData, BlockListItem component, String contentTypeAlias, StringBuilder componentsHtml) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.RenderComponentsAsync(IUmbracoContext context, IHtmlHelper htmlHelper, IViewComponentHelper viewComponentHelper, BlockListModel components, ViewDataDictionary viewData, IDictionary`2 optionalAlternativeViews)

Dit doet de familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon ondersteunt bij ingewikkelde zaken. Dit zijn haar taken: 

  • Informatie geven 
  • Advies geven 
  • Ondersteuning bieden 
  • Bemiddelen 
  • Bijstand bij klachten 

Contact

Jettie Zijlstra  
Telefoon: 06 - 51030135  
E-mail: j.zijlstra@familievertrouwenspersonen.nl  
Werkdagen: maandag tot en met donderdag  

Postadres: Maliebaan 87B, 3581 CG te Utrecht.  
Bezoekadres: in overleg  
Website: www.familievertrouwenspersonen.nl  
Advies- en hulplijn:  
0900 - 333 2222 (werkdagen van 9:00 tot 17:00 u)  

Folders en video

Wat doet de familievertrouwenspersoon?