Op deze pagina

Regionale casuïstiektafel Noord-Nederland

De regionale casuïstiektafel Noord-Nederland is er om mensen met een hoog complexe ggz zorgvraag in Noord-Nederland beter te helpen. Het gaat om mensen voor wie er geen passende hulp gevonden is. Dit ondanks hulp van aanbieders en zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld meerdere aandoeningen hebben. Of verschillende zorg tegelijkertijd nodig hebben. Daarnaast hebben deze mensen vaak problemen op meerdere levensgebieden. Bijvoorbeeld bij werk en inkomen. 

Het belangrijkste doel van de regionale casuïstiektafel is dat mensen met een hoog complexe zorgvraag met prioriteit behandeling op maat krijgen. De regionale casuïstiektafel is een landelijk netwerk van zorgaanbieders en zorgverzekeraars die samen zorgen voor maatwerkoplossingen.  

Grote ggz-aanbieders in Nederland hebben een leidende rol in de zorg in deze aanpak in hun regio. GGZ Friesland heeft de regie over de casuïstiektafel in Noord-Nederland. Hieronder vallen de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. De regionale casuïstiektafel Noord-Nederland is een samenwerking tussen GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Lentis, UMCG (UCP) en VNN. De zorgverzekeraar zorgt voor financiering op het moment dat er passende zorg voor iemand gevonden of ontwikkeld is. 

Direct naar

Spoedverwijzing
An Error occured for component componentButton, the error is Object reference not set to an instance of an object., stacktrace at AspNetCore.Views_Partials_blocklist_Components_ComponentButton.ExecuteAsync() in d:\www\um-ggzfriesland--3\www\Views\Partials\blocklist\Components\ComponentButton.cshtml:line 33 at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering.HtmlHelperPartialExtensions.Partial(IHtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData) at Umbraco.Extensions.CacheHelperExtensions.<>c__DisplayClass0_0.b__0() at Umbraco.Extensions.AppCacheExtensions.<>c__DisplayClass0_0`1.b__0() at Umbraco.Cms.Core.Cache.SafeLazy.<>c__DisplayClass1_0.b__0() --- End of stack trace from previous location --- at Umbraco.Cms.Core.Cache.ObjectCacheAppCache.Get(String key, Func`1 factory, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, String[] dependentFiles) at Umbraco.Cms.Core.Cache.DeepCloneAppCache.Get(String key, Func`1 factory, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, String[] dependentFiles) at Umbraco.Extensions.HtmlHelperRenderExtensions.CachedPartialAsync(IHtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, TimeSpan cacheTimeout, Boolean cacheByPage, Boolean cacheByMember, ViewDataDictionary viewData, Func`3 contextualKeyBuilder) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.CachedPartialForBlockListElementAsync(IHtmlHelper htmlHelper, ViewDataDictionary viewData, BlockListItem component, String viewPath, Int32 cacheTimeoutInMinutes, String uniqueKey, Boolean cacheByMember) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.GetCachedHtmlForBlockListElementAsync(IHtmlHelper htmlHelper, ViewDataDictionary viewData, BlockListItem component, String contentTypeAlias, StringBuilder componentsHtml) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.GetCachedHtmlForBlockListElementAsync(IHtmlHelper htmlHelper, ViewDataDictionary viewData, BlockListItem component, String contentTypeAlias, StringBuilder componentsHtml) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.RenderComponentsAsync(IUmbracoContext context, IHtmlHelper htmlHelper, IViewComponentHelper viewComponentHelper, BlockListModel components, ViewDataDictionary viewData, IDictionary`2 optionalAlternativeViews)
Folders

Landelijke inclusiecriteria

1.    Iemand heeft meerdere vervlochten psychiatrische aandoeningen 
2.    Een behandeldoelstelling is aanwezig én is realiseerbaar 
3.    Er is samenhang van meerdere stoornissen in combinatie met systemische problematiek/meerdere levensdomeinen 
4.    Er is dreiging van ernstig gevaar voor lichamelijke schade en/of overlijden 
5.    Er is een uitgebreid traject doorlopen van (specifieke) behandelingen 
6.    Er is een uitzonderlijk behandelregime nodig om criterium 4 te voorkomen en criterium 2 in gang te zetten 
7.    De zorg is schaars, intensief, duur, aanbod niet makkelijk op te schalen

Aanmelden

Patiënten, zorgverleners in de regio’s Groningen, Drenthe en Friesland, het Ministerie van VWS en huisartsen kunnen een aanmelding doen via het centrale aanmeldloket voor Noord-Nederland. Dit kan door te mailen naar noordelijkeregiotafelhca@ggzdrenthe.nl. Het is belangrijk dat je het aanmeldformulier en toestemmingsformulier meestuurt. Deze kun je downloaden op de website van GGZ Drenthe. 

Heb je nog vragen over de regionale casuïstiektafel Noord-Nederland?

Mail dan naar het meldpunt hoogcomplexe zorg Noord-Nederland via noordelijkeregiotafelhca@ggzdrenthe.nl.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik iemand aanmelden?

Je kunt patiënten op vijf manieren aanmelden voor GGZ Friesland en haar merken. 

Ik weet niet zeker of ik de patiënt door moet verwijzen naar GGZ Friesland. Bij wie kan ik terecht voor mijn vragen?

We bieden ook consultatie aan. Mocht je twijfelen over GGZ Friesland en een afdeling, neem dan contact op met de zorgadministratie van de afdeling. De contactgegevens staan in ZorgDomein of op onze locatie-pagina. 

Wat gebeurt er na de aanmelding?

We verwerken de aanmelding zo snel mogelijk. In het intakegesprek met de patiënt bespreken we de klachten en bepalen we hoe en waar we iemand het beste kunnen behandelen. We vragen de patiënt meestal om voor het gesprek een vragenlijst in te vullen.

Waar kan ik GGZ Friesland vinden in ZorgDomein?

  1. Klik op ‘Geestelijke gezondheidszorg’.  
  2. Kies de stoornis die van toepassing is. Weet u het niet of kunt u GGZ Friesland niet vinden onder deze stoornis? Kies dan ‘Overige zorgvragen Geestelijke gezondheidszorg’. 
  3. Vink ‘Specialistische ggz’ aan. 
  4. Kies het juiste zorgproduct in de dichtstbijzijnde regio. Let op: er is een uitklapmenu met ‘Toon nog … andere producten’.
  5. Kun je ons niet vinden? Zoek dan op ‘GGZ Friesland’ in de zoekbalk bovenin.