Op deze pagina

Iemand verwijzen

Je kunt patiënten op vijf manieren aanmelden voor GGZ Friesland en haar merken. Daarnaast kun je bij ons ook terecht voor consultatie.

 • Via ZorgDomein. Heb je vragen over aanmelden of over ZorgDomein? Neem dan contact op met onze Zorgadministratie op 058-2848777.
 • Via het e-mailadres zorgadministratie.aanmelding@ggzfriesland.nl.
 • Per brief: GGZ Friesland, Postbus 466, 8901 BG Leeuwarden.
 • Per fax: 058-2848700.
 • Telefonisch: 058-2848777.

Direct naar

Spoedverwijzing
An Error occured for component componentButton, the error is Object reference not set to an instance of an object., stacktrace at AspNetCore.Views_Partials_blocklist_Components_ComponentButton.ExecuteAsync() in d:\www\um-ggzfriesland--3\www\Views\Partials\blocklist\Components\ComponentButton.cshtml:line 33 at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering.HtmlHelperPartialExtensions.Partial(IHtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData) at Umbraco.Extensions.CacheHelperExtensions.<>c__DisplayClass0_0.b__0() at Umbraco.Extensions.AppCacheExtensions.<>c__DisplayClass0_0`1.b__0() at Umbraco.Cms.Core.Cache.SafeLazy.<>c__DisplayClass1_0.b__0() --- End of stack trace from previous location --- at Umbraco.Cms.Core.Cache.ObjectCacheAppCache.Get(String key, Func`1 factory, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, String[] dependentFiles) at Umbraco.Extensions.AppCacheExtensions.GetCacheItem[T](IAppPolicyCache provider, String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, String[] dependentFiles) at Umbraco.Extensions.HtmlHelperRenderExtensions.CachedPartialAsync(IHtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, TimeSpan cacheTimeout, Boolean cacheByPage, Boolean cacheByMember, ViewDataDictionary viewData, Func`3 contextualKeyBuilder) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.CachedPartialForBlockListElementAsync(IHtmlHelper htmlHelper, ViewDataDictionary viewData, BlockListItem component, String viewPath, Int32 cacheTimeoutInMinutes, String uniqueKey, Boolean cacheByMember) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.GetCachedHtmlForBlockListElementAsync(IHtmlHelper htmlHelper, ViewDataDictionary viewData, BlockListItem component, String contentTypeAlias, StringBuilder componentsHtml) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.GetCachedHtmlForBlockListElementAsync(IHtmlHelper htmlHelper, ViewDataDictionary viewData, BlockListItem component, String contentTypeAlias, StringBuilder componentsHtml) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.RenderComponentsAsync(IUmbracoContext context, IHtmlHelper htmlHelper, IViewComponentHelper viewComponentHelper, BlockListModel components, ViewDataDictionary viewData, IDictionary`2 optionalAlternativeViews)
Folders

Dit moet er in een aanmelding staan

 • Gegevens zorginstelling/praktijk: Zorginstelling/praktijk, naam, adres, telefoonnummer en AGB-code van de instelling/praktijk
 • Gegevens verwijzer: Naam, specialisme, adres, telefoonnummer en AGB-code van de verwijzer
 • Gegevens contactpersoon (indien anders dan verwijzer): Naam, specialisme, telefoonnummer
 • Gegevens cliënt: BSN-nummer, naam, adres, geboortedatum, contactpersoon, relatie en telefoonnummer
 • Gegevens GGZ Friesland: Naam en plaatsnaam
 • Datum aanmelding
 • Gegevens verwijzing: Vermoeden DSM-benoemde stoornis, generalistische basis GGZ of specialistische GGZ

Route ZorgDomein

 • Klik op ‘Geestelijke gezondheidszorg’.  
 • Kies de stoornis die van toepassing is. Weet u het niet of kunt u GGZ Friesland niet vinden onder deze stoornis? Kies dan ‘Overige zorgvragen Geestelijke gezondheidszorg’. 
 • Vink ‘Specialistische ggz’ aan.
 • Kies het juiste zorgproduct in de dichtstbijzijnde regio. Let op: er is een uitklapmenu met ‘Toon nog … andere producten’.
 • Kun je ons niet vinden? Zoek dan op ‘GGZ Friesland’ in de zoekbalk bovenin. 

Wat gebeurt er na de aanmelding?

We verwerken de aanmelding zo snel mogelijk. In het intakegesprek met de patiënt bespreken we de klachten en bepalen we hoe en waar we iemand het beste kunnen behandelen. We vragen de patiënt meestal om voor het gesprek een vragenlijst in te vullen.

Veilig mailen met GGZ Friesland Spoed

Je kunt met GGZ Friesland veilig mailen over een patiënt. De mail en bijlagen worden veilig verzonden. Wij verwijderen ze uiterlijk na een week definitief. Als je al gebruik maakt van Zivver werkt de link naar de mailbox simpeler. Je kunt deze link gebruiken om veilig met ons te mailen.

Stand van zaken contracten zorgverzekeraars

Ieder jaar maakt GGZ Friesland afspraken met de zorgverzekeraars in Nederland voor de zorg die we volgend jaar leveren. Zodra we het met elkaar eens zijn sluiten we een contract af. De stand van zaken per zorgverzekeraar en de kleinere zorgverzekeraars die daaronder vallen, houden we bij op onze website.

Nieuwsbrief voor verwijzers

We brengen een aantal keer in het jaar een nieuwsbrief uit. Speciaal voor onze verwijzers. Wil je deze ook ontvangen? Stuur dan een mail naar pr@ggzfriesland.nl.

De laatste nieuwsbrief vind je hier:

 

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik iemand aanmelden?

Je kunt patiënten op vijf manieren aanmelden voor GGZ Friesland en haar merken. 

Ik weet niet zeker of ik de patiënt door moet verwijzen naar GGZ Friesland. Bij wie kan ik terecht voor mijn vragen?

We bieden ook consultatie aan. Mocht je twijfelen over GGZ Friesland en een afdeling, neem dan contact op met de zorgadministratie van de afdeling. De contactgegevens staan in ZorgDomein of op onze locatie-pagina. 

Wat gebeurt er na de aanmelding?

We verwerken de aanmelding zo snel mogelijk. In het intakegesprek met de patiënt bespreken we de klachten en bepalen we hoe en waar we iemand het beste kunnen behandelen. We vragen de patiënt meestal om voor het gesprek een vragenlijst in te vullen.

Waar kan ik GGZ Friesland vinden in ZorgDomein?

 1. Klik op ‘Geestelijke gezondheidszorg’.  
 2. Kies de stoornis die van toepassing is. Weet u het niet of kunt u GGZ Friesland niet vinden onder deze stoornis? Kies dan ‘Overige zorgvragen Geestelijke gezondheidszorg’. 
 3. Vink ‘Specialistische ggz’ aan. 
 4. Kies het juiste zorgproduct in de dichtstbijzijnde regio. Let op: er is een uitklapmenu met ‘Toon nog … andere producten’.
 5. Kun je ons niet vinden? Zoek dan op ‘GGZ Friesland’ in de zoekbalk bovenin.