Mantelzorgcafé Plus

23 september 2020: mantelzorgcafé PLUS

Het Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel organiseert op 23 september een Mantelzorgcafé PLUS, met als thema: “De familievertrouwenspersoon GGZ”.

Dit mantelzorgcafé PLUS is bedoeld als ontmoetingsplek voor mantelzorgers van mensen met psychische kwetsbaarheid (problematiek) in de regio Noordwest Friesland, waar in een informele sfeer ervaringen en tips uitgewisseld kunnen worden.

Jettie Zijlstra vertelt over haar werk als familievertrouwenspersoon. Zij is er speciaal voor familieleden en naasten van ggz-cliënten. Naasten zijn mensen in de directe omgeving van de cliënt: partners, vrienden, buren, mantelzorgers, collega’s of (school)mentoren. Mensen kunnen ook informatie en advies krijgen wanneer hun naaste niet in behandeling is. Meer informatie is te vinden op www.lsfvp.nl.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Steunpunten Mantelzorg; De Skûle Welzijn, Kearn Welzijn en Welzijn het Bolwerk.

Locatie: Nij Franjum, Marsum. (Vervoer een probleem? Wij denken graag mee.)
Het mantelzorgcafé PLUS is geopend van 19.00 uur tot 21.00 uur.

De toegang is, evenals de koffie en thee, gratis.

Aanmelden voor deze avond is verplicht.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman.

Centrum Mantelzorg Waadhoeke- De Skûle Welzijn, 0517- 393750, i.veltman@deskule.nl

 

Planning Dokkum 2019-2020

Mantelzorgcafé PLUS Planning groep Dokkum en Burgum,(woensdagavond)
Graaag aanmelden bij deelname, 0519-292223, info@het-bolwerk.eu

Datum

Locatie en tijd

Thema

25 september 2019

Zuiderschans 10, Dokkum

19.00 u – 21.00 u

Ontmoeting

Geen specifiek thema

27 november

Zuiderschans 10, Dokkum

19.00 u – 21.00 u

Trajectbegeleider GGZ?

OF het thema:

Achter de voordeur; ‘de tranen die niemand ziet’.

November

Maand van de mantelzorg

Vermoedelijk vrijdag 1 november

Gemeentehuis Damwald

Meerdere locaties mogelijk

Verwacht in de namiddag

Opening tentoonstelling project ‘Verhaal in beeld’

22 januari 2020

Zuiderschans 10, Dokkum

19.00 u – 21.00 u

 

25 maart

Zuiderschans 10, Dokkum

19.00 u – 21.00 u

 

3 juni

Zuiderschans 10, Dokkum

19.00 u – 21.00 u

 

Meer weten?

Direct hulp nodig?