GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Zelf cliëntenraadslid worden?

Enthousiast geworden?

Wil je zelf cliëntenraadslid worden? Wil je je inzetten voor andere cliënten? Dan kun je lid worden van een cliëntenraad, want de cliëntenraden zijn regelmatig op zoek naar nieuwe leden.

Onderstaand vind je de tekst zoals die gebruikt wordt als er actief naar nieuwe cliëntenraadsleden wordt gezocht. Daarin vind je alvast wat nadere informatie.

Lid Cliëntenraad GGZ Friesland (m/v)

GGZ Friesland is dé instelling op het gebied van geestelijke gezondheid in Friesland. De organisatie biedt een volledig en gevarieerd aanbod aan mensen met (ernstige) psychische problemen en psychiatrische stoornissen. GGZ Friesland vindt het erg belangrijk dat de belangen van de cliënten door een cliëntenraad worden behartigd.
Ben jij cliënt bij GGZ Friesland of heb je in het verleden zorg gehad bij GGZ Friesland dan zoeken we jou! Jij kunt als lid van een cliëntenraad het verschil maken. Help jij mee de zorg beter te maken?

Wat doet een cliëntenraad?
Elk van de drie divisies (Urgent en Intensief, Behandeling en Genezing, Herstel en Behandeling), en ook Kinnik (kind en jeugd) en MindUp (begeleiding bij wonen, werken en meedoen in de samenleving) hebben een eigen cliëntenraad die de directie adviseert. Iedere raad heeft minimaal 5 en maximaal 12 leden, waarvan één lid als voorzitter functioneert. Vanuit elke cliëntenraad heeft de voorzitter en de vice-voorzitter zitting in de Centrale Cliëntenraad.
De cliëntenraden onderhouden de contacten met de patiënten om te zien en te horen hoe het met de zorg gesteld is. De bevindingen worden door de raadsleden in hun cliëntenraad besproken en waar nodig wordt tot actie overgegaan. De leden van de cliëntenraden zijn gesprekspartner voor de directeuren. Wanneer er overkoepelende zaken worden gesignaleerd, dan worden deze doorgegeven aan de Centrale Cliëntenraad, die overlegt met de Raad van Bestuur.

Functie-informatie
Wat kun je als lid van een cliëntenraad verwachten?
Ieder lid zal in onderling overleg worden ingezet op de taken die het beste bij zijn of haar kwaliteiten, voorkeuren en inzetbaarheid passen.

Het gaat om de volgende taken:
- bezoeken afleggen aan afdelingen/wooneenheden om in gesprek te gaan met cliënten en medewerker
- terugkoppeling/verslaglegging van bevindingen aan de cliëntenraad
- signalen afkomstig van de afdelingsbezoeken analyseren en besluiten welke stappen genomen worden
- deelname aan de vergaderingen van de cliëntenraad
- participeren in werkgroepen of projecten van de organisatie

Wat krijg je hier voor terug?
Als vrijwilliger van de cliëntenraad krijg je nieuwe leerzame en inspirerende contacten. In de cliëntenraad kun je in een prettige sfeer jezelf ontwikkelen. Je zult merken dat je verbaal sterker wordt, goed leert luisteren en meer initiatief durft te nemen.

Om bovengenoemde taken te kunnen vervullen wordt van een raadslid verwacht dat hij of zij:
- bekend is als (ex)cliënt met de geestelijke gezondheidszorg en met de zorg aan cliënten van GGZ Friesland
- vanuit cliëntenperspectief kan denken en handelen
- in staat is om het algemeen cliëntenbelang boven het individueel belang te stellen
- in staat is besluiten van de raad uit te dragen
- in teamverband kan werken en zich houdt aan afspraken
- in staat is op begrijpelijke wijze te communiceren (luisteren, overbrengen en verwoorden)
- zich integer opstelt ten aanzien van de informatie die verkregen wordt en zich aan de geheimhoudingsplicht houdt
- een actieve houding, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel heeft
- bereid is om minimaal 4 dagdelen per maand te besteden aan de werkzaamheden van de cliëntenraad
- bereid is scholing te volgen voor het raadswerk en in het kader van de wet medezeggenschap cliënten in de zorg (WMCZ).

Wil je je aanmelden?
Stuur dan een mail naar de ondersteuners van de cliëntenraden, met daarin naam, adresgegevens en persoonlijke motivatie. Het adres is ccr@ggzfriesland.nl
Nadat je je hebt aangemeld en geschikt lijkt voor de functie, word je voor een sollicitatiegesprek uitgenodigd. Heb je eerst nog vragen, stel die dan via genoemd e-mailadres of telefonisch via 058 – 2848633.