Presentaties

Zelfmoord voorkom je samen

Jan Mokkenstorm - Psychiater en bestuurder bij 113 Zelfmoordpreventie
Op een willekeurige dag in ons land overlijden in ons land doorgaans 5 of 6 mensen per dag door zelfmoord. Tenminste 100 mensen ondernemen die dag een suïcidepoging. Jaarlijks heeft een half miljoen mensen in Nederland periodes van 2 weken of langer met doodswensen en suïcidale gedachten. Doorgerekend zou dit betekenen: tussen de 10.000 en 36.000 die daar op die willekeurige dag mee bezig zijn.

Zelfmoord was in 2016 doodsoorzaak nummer 1 bij mensen tussen de 10 en veertig jaar. Bij mensen tussen 40 en 60 jaar is zelfmoord na kanker en hart- en vaatziekten de grootste doodsoorzaak. De mannen, met name die van middelbare leeftijd vormen de grootste risicogroep in de bevolking om te overlijden door zelfmoord.

Deze indrukwekkende statistieken kunnen je de moed benemen om te streven naar een land waar niemand eenzaam of radeloos sterft door zelfmoord. Toch streeft 113 hiernaar, en verzamelen steeds meer Nederlanders en Friezen zich achter dit streven. Er is een omslag gaande: van passieve, gelaten acceptatie van zelfmoord; naar actieve en hoopvolle preventie. Het besef groeit dat er iets moet gebeuren: we kunnen niet langer toestaan dat zoveel mensen eenzaam of radeloos sterven door suïcide. En gelukkig weten we nu ook veel beter dan vroeger hoe we hierin stappen kunnen maken. Het sleutelwoord hierbij is: SAMEN. Samen met de burger of de patiënt in levensnood. Samen met diens omgeving. Samenwerkend in professionele en maatschappelijke netwerken. En samen lerend met en van elkaar. Dit SAMEN komt overal terug in de Landelijke Agenda Suïcidepreventie, zoals in de Suïcide Preventie Actie Netwerken (SUPRANETwerken) die 113 heeft opgezet binnen de GGZ en in regio’s, waaronder ook met GGZ Friesland en rond Harlingen en Leeuwarden.

In zijn lezing geeft Jan Mokkenstorm een overzicht van wat binnen dit SAMEN werkt zodat dit ons inspireert tot meer. En laten we leren van wat nog niet zo goed werkt, zodat dit ons helpt te leren en te verbeteren op de gezamenlijke weg naar een land zonder zelfmoord.

Iepen Mienskip: hoe open is Friesland als je suïcidale gedachten hebt?

Ton Dhondt - psychiater en Raad van Bestuur GGZ Friesland
Suïcidepreventie is een taak voor ons allen. De ggz heeft veel deskundigheid aan boord als het gaat om herkenning, preventie en behandeling van psychische problematiek. Deskundigheid die kan bijdragen aan het voorkomen van suïcide. Maar de ggz kan dat alleen maar als er gebruik gemaakt wordt van die deskundigheid.

GGZ Friesland doet dat door te participeren in landelijke en regionale projecten en door in de individuele behandelingen expliciet aandacht te besteden aan suïcidaliteit. Wij willen beschikbaar en bereikbaar zijn voor signalen uit de maatschappij en zullen dan iets moeten doen aan het beeld wat men van de GGZ heeft als een onbereikbaar log instituut. De herstelvisie van GGZ Friesland gaat uit van een positie in de Fryske Mienskip waar we samen met alle Friezen willen werken aan suïcidepreventie en destigmatisering van de psychiatrie.

Wat de boer niet zegt…

Piet Boer - melkveehouder Friesland Campina, bestuurlijk betrokken bij Agrozorgwijzer   
In de agrarische sector neemt de druk op ondernemers toe. Door toenemende eisen van de overheid, afnemers en onze samenleving, verliezen sommige melkveehouders het zicht op perspectief. Wanneer dit gebeurt in de relatief gesloten boerencultuur - met weinig ruimte voor gesprekken over problemen en emoties - kunnen melkveehouders in een negatieve spiraal met ernstige gevolgen terecht komen. Dit is een van de redenen dat de zuivelsector sinds 2018 werkt aan een vangnet: Agrozorgwijzer. Tijdig signaleren, het gesprek aangaan en een betere verbinding met de reguliere hulpverlening vormen de hoofdlijnen van dit vangnet dat is gericht op suïcidepreventie en een veilige werkomgeving voor medewerkers.

Hoe wordt je gatekeeper? Onverwachte inspiratie vanuit een universiteit

Martin Steendam - klinisch psycholoog, projectleider suïcidepreventie GGZ Friesland
Hoe weet de ontwerper van een universiteit met een groot park eromheen waar de wegen en voetpaden aangelegd moeten worden? John Snyder was de eerste die het over gatekeepers had, en hij vertelt hoe een universiteit dit probleem had opgelost. Het werd voor hem de basis voor een vernieuwend plan voor suïcidepreventie, namelijk het inzetten van gatekeepers. Wat kunnen we anno 2018 van John Snyder leren?

MBO: Zelfdoding bespreekbaar! Door fatekeeperstrajecten voor medewerkers

Caro Lourens Oterdoom - zorgcoordinastor en vertrouwenspersoon Friesland College en Maartje Buikema - Psycholoog Friese Poort
De maatschappij dat zijn wij! Binnen het mbo studeren en werken veel beroepsgroepen samen. We hebben van ongediplomeerd tot wetenschappelijk geschoolde medewerkers in huis. Jongeren brengen vele uren per week door binnen ons gezichtsveld; we kunnen veel zien en zijn daarmee vaak cruciaal bij het signaleren van mogelijk suïcidaal gedrag. Allemaal kennen we mensen die gelukkig zijn en die dat niet zijn, we zijn familie van of kennen die moeder van een klasgenoot; wonen in hetzelfde dorp; sporten samen met…. Etc. Dit thema raakt ons altijd en overal. Daarom de Friese MBO werkwijze.

Zelfmoordpreventie is publieke gezondheid.

Margreet de Graaf - directeur Publieke Gezondheid GGD Fryslân
GGD Fryslân is sinds 2016 één van de zes regio’s die deel uitmaken van het Suïcidepreventie Actienetwerk (Supranet). In de Friese regio staat lokale samenwerking en actiegericht werken voorop, waarbij de GGD een verbindende regierol heeft. Zelfmoordpreventie is niet alleen meer de verantwoordelijkheid van de zorgsector. Het is steeds meer een thema binnen collectieve/publieke gezondheid en daarmee een verantwoordelijkheid van ons allen. Margreet vertelt wat haar als Directeur Publieke Gezondheid heeft gedreven om in Fryslân als eerste in actie te komen.

Tafelgesprek

Nathan Vos - journalist, auteur en documentairemaker
Nathan Vos (1971) is journalist. Naast het leiden van Zin Magazine schreef hij in 2017 het boek 'Man o Man' en maakte hij met Frans Bromet de documentaire 'Man in de Knoop', die 10 september op NPO2 wordt uitgezonden. Nathan verloor in 2015 zijn ogenschijnlijk gelukkige en evenwichtige broertje David aan suicide. Na de verbijstering, het eerste verdriet en de eerste rouw ging Nathan op onderzoek uit. Waarom plegen er zoveel mannen zelfmoord? Waarom haalt dat nooit het nieuws? Zit er ‘iets’ in de man en zo ja, wat kunnen we daarmee?. Nathan interviewde 11 weduwes, enquêteerde mannen, raadpleegde experts en onderzocht ook zichzelf. De belangrijkste conclusie: we moeten mannen betere vragen stellen.'

Informatie over de andere presentaties, volgen binnenkort. Hou de website in de gaten! 

Navigeren naar:
Programma
Informatiemarkt & workshops
Sprekers
Locatie
Gatekeeperstraining
Aanmelden

 

Meer weten?

Direct hulp nodig?